Subvenció per actuacions de gestió de plagues i de protecció i gestió dels animals domèstics, convocatòria 2023.

La Diputació de Tarragona va aprovar en data 03/10/2023 concedir a l’Ajuntament de Creixell una subvenció destinada al finançament d’actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics per un import de 8.839,00 € per l’any 2023.

L’import ha estat destinat al finançament següent:

Contractació de serveis de control de plagues en el que s’han fet tractament tant en el clavegueram del municipi com en els edificis municipals pel control de diferents plagues com rosegadors, paneroles i formigues, tractament de mosquits i de la processionària del pi.

Actuacions sanitàries en la gestió d’animals domèstics abandonats (castracions i esterilitzacions de gats i gates).

Aquestes actuacions compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

 

 

                                                         

Accions del document