Retribucions dels càrrecs electes

S'han establert els següents règims retributius:

  • Alcaldia: 
  • Regidoria d’Urbanisme i Territori
  • Regidoria d’Educació i Cultura
  • Gestió Local

 

  • La resta de regidors/es que no tenen dedicació completa o parcial rebran les següents assistències:

a) Per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament que en formin part (Ple municipalComissió informativa de portaveus i Comissió Especial de Comptes) rebran 

b) Per la concurrència efectiva a les sessions de la Junta de Govern Local rebran 

 

Nota: els regidors que tenen assignada una dedicació amb una conseqüent retribució màxima, no rebem compensacions per assistència a plens, comissions i juntes de govern local.

Accions del document