Els tinents i les tinentes d'alcalde

Aquest apartat es troba en procés d'actualització.


Primera tinent d’alcalde:


Segon tinent d'alcalde: 


Tercera tinent d'alcalde: 

 

Accions del document