Subvenció del programa específic de millora de xarxes bàsiques municipals i modernització d'equipaments informàtics "PEXI"

Friday 22 November 2019

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de Creixell una subvenció per import total de 20.872,60 € per al finançament de les actuacions que es desenvoluparen en el marc del programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrònica (PEXI). 

D’aquest import, 9.179,90 € contribuïren a finançar les obres de renovació i substitució de lluminàries per canvi a sistema de LEDS dels carrers Verge del Carme, Sant Ramón, Sant Pelai i Sant Enric, sobre la base d'un cost total de 12.725,13 € mentre que la resta, 11.692,70 €, finançaren la renovació de la infraestructura de cablejat de xarxa UTP CAT 6 a l’edifici consistorial amb un cost total de 13.477,83 €.

 

Accions del document