Subvenció per la implantació de mesures incloses al PAES Creixell

dijous 20 desembre 2018

 

L’Ajuntament de Creixell va esdevenir beneficiari d’un ajut per part de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona per la implantació de mesures incloses en el nostre Pla d'Acció d'Energia Sostenible, per valor de 5.077,89 € per l’adquisició d’un sistema informàtic de comptabilitat energètica a fi de gestionar el consum elèctric al municipi.

El cost, procedent tan del propi enllumenat públic així com dels diferents immobles municipals, es podrà reduir encara més del que ja es minora cada any via la gestió directe que es fa amb l’empresa comercialitzadora, i d’igual manera la despesa energètica total que representa per la nostre corporació una suma molt important del nostres pressupostos. Conseqüentment, aquesta eina es situa en la línia iniciada des de la Corporació de reducció de costos procedents dels consums amb una periodicitat fixa.

Accions del document