Subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals. Any 2019

Friday 30 October 2020

CREACIÓ DE FRANGES ANTIINCENDIS
La Diputació de Tarragona va aprovar concedir a l’Ajuntament de Creixell una subvenció destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per l’any 2019, per un import de 7.097,21 €.
L’import ha estat destinat al finançament de la creació de quatre franges perimetrals antiincendis de 25 metres d’amplada en zones boscoses prop de nuclis de població.
Aquestes franges es corresponen amb les següents finques rústiques:
- Zona de la Coma, darrera de l’Avinguda de la Llum, superfície 6.645 m².
- Darrera del carrer Mirador, límit amb el terme de Torredembarra, superfície 1.100 m².
- Zona de La Coma entre els carrers Solana i Pau Picasso, superfície 1.560 m².
- Zona de La Coma, darrera del carrer Joaquim Sunyer, superfície 4.720 m².

 

Accions del document