REDUCCIÓ DEL CONSUM MÍNIM D'AIGUA PER A PENSIONISTES DE CREIXELL -

Reducció del consum mínim d'aigua que passa de 45 m3 a 30 m3/trimestre.

ÀREA DE BENESTAR, ATENCIÓ SOCIAL I SANITAT
 
REDUCCIÓ DEL CONSUM MÍNIM D'AIGUA PER A PENSIONISTES DE CREIXELL

 
Reducció del consum mínim d'aigua que passa de 45 m3 a 30 m3/trimestre.
 
QUI POT ACOLLIR-SE A AQUESTA REDUCCIÓ?


Els residents al municipi de CREIXELL que siguin discapacitats o pensionistes majors de 65 anys, amb un nivell màxim de renda anual equivalent a 2 vegades l'IPRIM si viuen sols o 2,5 vegades l'IPRIM si viuen en parella. També serpa necessari ser titular del contracte de subministrament d'aigua.


COM PUC SOL-LICITAR LA REDUCCIÓ DEL CONSUM MÍNIM D'AIGUA?


Els usuaris que reuneixin les condicions hauran de sol-licitar la reducció del consum mínim a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Creixdell.

 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER PODER DEMANAR LA REDUCCIÓ MÍNIMA D’AIGUA PER PERSONES DISCAPACITADES I PENSIONISTES MAJORS DE 65 ANYS.

DNI del sol.licitant.
Certificat d’ingressos de la unitat familiar.
Volant de convivència es farà desde l’Ajuntament.
Escriptura de propietat o contracte de lloguer.


QUINA DOCUMENTACIÓ HE D'APORTAR PER FER EL CANVI DE TITULARITAT DEL CONTRACTE?

NIF
Escriptura de propietat o contracte de lloguer.
Domiciliació bancària
Mòbil contacte i adreça de correu electrònic

EN CAS QUE NO SIGUI EL TITULAR DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA ÉS:

DNI del sol.licitant.
Escriptura de propietat o contracte de lloguer.
Domiciliació bancaria.


El canvi de titular es realitzarà de manera totalment gratuïta. Pot contactar amb AGBAR a través de l'apartat CONTACTA'NS del web agbarclients.cat o el telèfon d'Atenció al Client 93 495 35 40

 

Per fer el tràmit de la sol.licitud la poden fer presencialment, s’ha de demanar CITA PREVIA al telèfon 977 800202 o telematicament entrant www.creixell.cat Seu Electrònica, Tràmits on line. o fent clic AQUI.

 

 

Accions del document