BASES DEL CARNAVAL 2019 DE CREIXELL

El Carnaval 2019 de Creixell es farà enguany en dos caps de setmana diferents. El dissabte 2 de març a les 17:00h. al Casal Municipal de Creixell hi haurà la Rúa Infantil. El dissabte 9 de març a partir de les 20:00h. començarà la Gran Rúa de Carnaval. A continuació trobareu les Bases de participàció a la Rúa de Carnaval 2019 de Creixell. Animeu-vos a participar.

Tuesday 29 January 2019

 

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RÚA DE CARNAVAL DE CREIXELL 2019

 

1.- Es considera carrossa a qualsevol muntatge o plataforma remolcada d'un vehicle de tracció mecànica de la qual formin part un mínim de 10 persones disfressades sota un mateix tema. Les mides màximes de les carrosses per poder circular per Creixell són: 4 m alçada, 2,50 m amplada i 6,50 m de llargada. Aquestes miden es fixen per poder fer el recorregut pels carrers del nucli històric. En cas de que s’ampliï o modifiqui el recorregut cap als carrers de l’eixample, les mides de la carrossa també es podran augmentar.

 

2.- Es considera comparsa a un grup mínim de 8 persones amb una disfressa igual o que faci referencia a un mateix tema. Els vehicles auxiliars de les comparses hauran d'estar adequats a la seva temàtica.

 

3.- Únicament es pot participar dins una sola categoria (carrossa o comparsa).

 

4.- La categoria de parella pot incloure fins a un màxim de 3 o 4 components.

 

5.- Tant a les carrosses com a les comparses un dels membres haurà de ser el responsable del grup, i serà el responsable de la recollida del confeti que és dura a terme abans de la sortida de la Rúa al Casal Municipal:

 

-Comparses (amb un mínim de 10 persones)

1 sac de confeti.

-Carrosses

4 sacs de confeti per carrossa participant.

 

6.- No es permet Ia inscripció al concurs de nens menors de 14 anys si no van acompanyats d'un adult disfressat actuant com a representant del grup.

 

7.- En cap cas es podrà llençar qualsevol objecte que pugui fer mal.

 

8.- Les inscripcions es faran a la casa de cultura "Cal Cabaler" mitjançant la fitxa d'inscripció fins al dia 28 de febrer de 2019. Telèfon 977138272.

 

9.- Les carrosses i comparses amb vehicle, hauran de comptar amb un extintor que hagi passat la corresponent revisió, així com d'una assegurança de responsabilitat civil que serà la que respondrà en cas de sinistre. Un cop inscrites i com a màxim 5 dies abans de la celebració de la rua, hauran d'haver presentat una còpia a la casa de cultura, o bé enviar-la per correu electrònic a l'adreça infocreixell@creixell.cat.

 10.- Els conductors dels vehicles estan sotmesos a la normativa vigent en matèria de transit i seguretat viària. Per motius de seguretat l'organització realitzarà un test d'alcoholèmia a l'inici de la rua ais conductors de les carrosses, per garantir la seguretat durant el recorregut. Aquest test té caràcter obligatori.

 

11.- Les carrosses i comparses hauran de seguir els criteris d'avaluació de l'organització per optar a la dotació econòmica.

 

12.- Per tal de fer el recompte inicial, tots els participants es concentraran a la Rambla de les Moreres a les 19:30 h. Sortida de la rua a les 20:00 h.

 

En el moment de la concentració tots els responsables de cada grup (carrossa, comparsa), com els participants (individual, parella), hauran de recollir el número d'inscripció que se'ls assignarà per participar. La rua finalitzarà amb la desfilada de tots els participants al Casal Municipal.

 

13.-Dotació econòmica per participació:

 

-Carrosses

250 €

-Comparses

80 €

 

14.- En cas de pluja o mal temps l'organització juntament amb els representants de les carrosses i comparses, es reserven el dret de decidir una nova data per a celebrar la rua. L'organització pot establir qualsevol altra norma que consideri adient pel bon desenvolupament de I' acte.

 

15.- La participació en la rua i els actes que es facin comporta l'acceptació expressa d'aquests bases.

 

Creixell, 16 de gener de 2019.

 

La regidora delegada de Festes.

 

Pilar Romero Gracia.

 

Accions del document