BASES DE PARTICIPACIÓ AL CARNAVAL 2020 DE CREIXELL

El Carnaval 2020 de Creixell es farà enguany en dos caps de setmana diferents. El dissabte 22 de FEBRER a les 17:30h. al Casal Municipal de Creixell, hi haurà la Rúa Infantil que farà un recorregut pel nucli històric de la Vila. A l'acabar, hi haurà un berenar infantil amb animació al Casal Mun icipal, amb ticket 1€. El dissabte 29 de febrer a partir de les 20:00h. a l'Avinguda Catalunya, començarà la tradicional Gran Rúa de Carnaval. S'acabarà a la Rambla de les Moreres amb la Guerra de Confeti. Tot seguit al Casal Municipal hi haurà Música Disco amb el DJ Rubén Romero (entrada lliure). Enguany s'estableix un límit màxim de participació de 20 carrosses inscrites i un màxim de participació de 8 comparses inscrites. Les inscripcions es poden fer des del divendres 31 de gener de 2020 fins al 18 de febrer de manera presencial a Cal Cabaler-Casa de Cultura de Creixell o bé mitjançant correu electrònic a l'adreça: infocreixell@creixell.cat A continuació trobareu l'arxiu que us podeu descarregar també en format PDF amb les Bases de participació a la Rúa de Carnaval 2020 de Creixell. També us podeu descarregar en format PDF el Full d'Inscripció. Animeu-vos a participar.

Tuesday 29 January 2019

 

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RÚA DE CARNAVAL DE CREIXELL 2020

 

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNAVAL DE CREIXELL 2020

 

La Rua de Carnaval de Creixell es realitza el 29 de febrer de 2020.

1.- Es considera carrossa a qualsevol muntatge o plataforma que tingui un mínim de 4 metres de llargada per 2 metres d’amplada, remolcada d'un vehicle de tracció mecànica de la qual formin part un mínim de 15 persones disfressades sota un mateix tema. Les mides màximes de les carrosses per poder circular per Creixell són: 4,50 m alçada, 3m amplada i 8m de llargada. Aquestes miden es fixen per poder fer el recorregut pels carrers del nucli històric. En cas de que s’ampliï o modifiqui el recorregut cap als carrers de l’eixample, les mides de la carrossa també es podran augmentar.

2.- Es considera comparsa a un grup mínim de 10 persones amb una disfressa igual o que faci referència a un mateix tema. Els vehicles auxiliars, en cas que es portin, hauran d'estar adequats a la seva temàtica, i no hauran de superar el màxim de 3,90m de llargada per 2 d’amplada.

3.- Únicament es pot participar dins una sola categoria (carrossa o comparsa).

4.- La categoria de parella pot incloure fins a un màxim de 3 o 4 components.

5.- La recollida del confeti és durà a terme el dia 25 de febrer de 19h a 20h al Casal Municipal.

6.- No es permet Ia inscripció al concurs de nens menors de 14 anys si no van acompanyats d'un adult disfressat actuant com a representant del grup.

El responsable de la carrossa o comparsa és el responsable dels menors que puguin participar, i haurà de disposar de les autoritzacions paternes, maternes o dels legals representants dels menors per la participació dels menors a la rua. Així com també disposarà de les autoritzacions perquè els menors siguin fotografiats o filmats i perquè es publiquin les imatges o els vídeos d’acord amb La Llei sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L’Ajuntament de Creixell s’eximeix de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la participació de menors a la Rua de Carnaval.

7.- En cap cas es podrà llençar qualsevol objecte que pugui fer mal.

8.- Les inscripcions es poden realitzar a la casa de cultura "Cal Cabaler" presencialment o mitjançant correu electrònic a l’adreça infocreixell@creixell.cat , del 31 de gener al 18 de febrer de 2020. Es podrà descarregar les bases de participació i el full d’inscripció a la pàgina web de l’ajuntament www.creixell.cat .

S’estableix un límit màxim de 20 carrosses inscrites i un màxim de 8 comparses inscrites.

9.- La documentació que cal presentar el dia de la inscripció és la següent:

-Nom de l’entitat o grup de la carrossa o comparsa.

-DNI en vigor del representant de la carrossa o comparsa que serà la persona responsable de la carrossa o comparsa.

-DNI i carnet de conduir en vigor de la persona que conduirà el tractor o cotxe durant la rua.

-Telèfon de contacte i adreça de correu electrònic del responsable de la carrossa o comparsa.

-Nombre de persones que integren el grup.

10.- Les inscripcions que no estiguin totalment emplenades i amb tota la documentació sol·licitada no es considerarà vàlida.

11.- Les carrosses i comparses amb vehicle, hauran de comptar amb un extintor que hagi passat la corresponent revisió, així com d'una assegurança de responsabilitat civil que serà la que respondrà en cas de sinistre. Un cop inscrites i com a màxim 5 dies abans de la celebració de la rua, hauran d'haver presentat una còpia de l’assegurança amb les condicions així com el rebut de pagament a la casa de cultura, o bé enviar-la per correu electrònic a l'adreça infocreixell@creixell.cat. No s’acceptaran ni estudis ni tampoc propostes, i l’incompliment de l’obligació de disposar d’assegurança implicarà la no participació a la rua de Carnaval.

12.- Els conductors dels vehicles estan sotmesos a la normativa vigent en matèria de transit i seguretat viària. Per motius de seguretat la policia local de Creixell realitzarà un test d'alcoholèmia a l'inici de la rua als conductors de les carrosses, per garantir la seguretat durant el recorregut. Aquest test té caràcter obligatori.

A la finalització de la rua i a criteri de la policia local es podrà realitzar el test d’alcoholèmia de forma aleatòria a qualsevol conductor dels participants de la rua.

13.- Per tal de fer el recompte inicial, tots els participants es concentraran a l’Avda Catalunya a partir de les 18:30h. Sortida de la rua a les 20:00h.

La rua finalitzarà a la Rambla de les Moreres amb la guerra de confeti.

14.-Dotació econòmica per participació: carrosses 250€, comparses 80€.

Les carrosses i comparses hauran de seguir els criteris d'avaluació de l'organització

per optar a la dotació econòmica.

15.- En cas de pluja o mal temps l'organització juntament amb els representants de les carrosses i comparses, es reserven el dret de decidir una nova data per a celebrar la rua. L'organització pot establir qualsevol altra norma que consideri adient pel bon desenvolupament de I' acte.

16.- La participació en la rua i els actes que es facin comporta l'acceptació expressa d'aquests bases.

17.- Els participants de la rua de carrosses i comparses tenen l’obligació de quedar-se a la guerra de confeti.

 

La regidora delegada de Festes.

Pilar Romero Gracia.

 

 

 

 

 

Accions del document