Sol·licitud d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

És el document amb què la persona interessada o el seu representant legal demana l’alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost, justificant una minusvalidesa.

application/pdf Instància genèrica - Ajuntament del Creixell.pdf — 84 KB

Accions del document