Urbanisme. Comunicació de primera ocupació

És el document amb què la persona interessada sol·licita permís per realitzar obres en edificis, habitatges, locals o solars. Les obres que només modifiquen, reformen o rehabiliten un edifici existent, sempre que no n'alterin la configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d'intervenció total, s’entenen com a obres menors.

application/pdf Instància genèrica - Ajuntament del Creixell.pdf — 84 KB

Accions del document