Urbanisme. Obres (amb projecte tècnic)

És el document amb què la persona interessada (o el seu representant) sol·licita permís per realitzar obres que modifiquen, reformen o rehabiliten un edifici existent, que alterin la configuració arquitectònica o que tinguin caràcter d'intervenció total.

application/pdf Instància genèrica - Ajuntament del Creixell.pdf — 84 KB

Accions del document