Població

Distribució de la població

Creixell és una població turística d'uns 4.000 habitants censats i una població flotant en estiu de 30.000 persones. Això es possible gràcies a les 12 urbanitzacions residencials, els 5 càmpings i els 2 hotels que tenen la activitat en el seu termini municipal. La major part dels habitatges son cases unifamiliars, per tant, no n’hi ha grans aglomeracions de pisos ni d’apartaments

Entitats de població Població (17/08/2018)
La Coma 251
Creixell 1064
Creixell-Mar 416
Les Eres 118
La Marina de Creixell 56
La Massó 159
Les Morisques 213
La Plana 113
El Port Romà 25
El Racó del Cèsar 1564
Les Sínies 40
Total 4041

Total homes: 2033

Total dones:  2008

Accions del document