CALENDARI DE PAGAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI PER A L'EXERCICI 2019

Us informem del calendari de pagament dels tributs de l'Ajuntament de Creixell en període voluntari per a l'exercici 2019.

Thursday 31 January 2019

 

 

 

CALENDARI DE PAGAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI PER A L’EXERCICI 2019.

 

CONCEPTE

INICI

FINAL

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

29/03/2019

29/05/2019

TAXA ESCOMBRARIES (1r període)

29/03/2019

29/05/2019

TAXA ESCOMBRARIES (2n període)

30/05/2019

30/07/2019

TAXA ESCOMBRARIES (3r període)

30/08/2019

31/10/2019

GUAL OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC (1r període)

29/03/2019

29/05/2019

GUAL OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC (2n període)

30/07/2019

30/09/2019

*IBI URBANA

28/06/2019

30/08/2019

* DOMICILIATS 1a FRACCIÓ

 

15/07/2019

* DOMICILIATS 2a FRACCIÓ

 

16/08/2019

* DOMICILIATS 3a FRACCIÓ

 

16/09/2019

IBI RÚSTEGA

28/06/2019

30/08/2019

IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

28/06/2019

30/08/2019

IAE

30/07/2019

30/09/2019

CONSERVACIÓ CEMENTIRI

30/07/2019

30/09/2019

 

 

Accions del document