DECÀLEG DE MESURES DE LA COMISSIÓ SOBRE EL RISC EPIDEMIOLÒGIC DE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL

S'exposen les mesures adoptades a la recentment creada Comissió sobre el Risc Epidemiològic de l'Ajuntament de Creixell en la sessió del 13 de març de 2020.

Friday 13 March 2020

DECÀLEG DE MESURES D’ACTUACIÓ I PREVENCIÓ DEL CORONAVIRUS COVID-19

Davant la situació generada per la problemàtica del coronavirus Covid-19 (SARS-CoV2) s’ha constituït avui 13 de març de 2019 la Comissió sobre el Risc Epidemiològic de l’Ajuntament  de Creixell fruit del qual ha derivat en un decàleg de recomanacions per tal de controlar la malaltia i evitar la propagació de la pandèmia al nostre municipi. Aquestes són:

PRIMERA.- La Comissió queda constituïda per tots els membres electes del Consistori Municipal, el Secretari General, el Cap de la Policia Local, el Cap de la Brigada Municipal i els membres de Protecció Civil de Creixell. Es conformarà a l’efecte un grup de treball integrat per aquests membres via xarxes socials per actuar en temps real de forma instantània.

El règim de sessions i les mesures que s’exposen a continuació queden subjectes a l’evolució de la pandèmia així com d’instruccions específiques provinents del Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.

SEGONA.- Les oficines de l’Ajuntament romandran tancades des del dilluns 16 de març per al públic, però l’horari de treball per al seus treballadors serà des de les 09:00h fins a les 14:00h de dilluns a divendres on s’atendran trucades telefòniques i comunicacions electròniques de la ciutadania sent els tràmits només on-line via seu electrònica. Idèntic règim es seguirà a la Casa de Cultura de “Cal Cabaler” i per el cos administratiu de la Policia Local des de les 09:00 h a les 14:00h al matí i des de les 16:00 a 21:00 h en règim de tarda.

TERCERA.- El cos de la Brigada Municipal farà també l’horari des de les 09:00h fins a les 14:00h de dilluns a divendres on, en torns separats, es portaran a terme a més dels serveis habituals de recollida d’escombraries, neteja viària i manteniments, tasques específiques de neteja i desinfecció de tots els espais públics del municipi amb material especialitzat.

QUARTA.- El cos de la Policia Local seguirà el seu règim ordinari de treball realitzant les seves tasques habituals al servei de la ciutadania. El cos de Protecció Civil treballarà en coordinació amb la Policia Local amb iguals protocols a fi de proporcionar una resposta ràpida i eficaç.

CINQUENA.- Queden tancats tota la resta d’edificis públics i serveis incloent-hi el Casal Municipal, l’Escola Pública “Les Eres”, la Biblioteca Municipal, la Llar de Jubilats, el Gimnàs,  així com suprimits totes aquelles actuacions culturals, festives, esportives i de similar tipologia organitzades des de l’Ajuntament.

SISENA.- Queden suspès el mercadet ambulant de Creixell i posposats tots aquells de naturalesa multisectorial.

SETENA.- La farmàcia així com les grans superfícies comercials del municipi mantindran el seus horaris habituals d’obertura. Es comunica igualment que els supermercats del municipi han assegurat la provisió de queviures i resta de material d’ús general. Per tant, es desaconsella fer aplec excessiu d’aliments així com acudir amb molta freqüència als centres comercials si no és per les necessitats habituals d’aprovisionament.

VUITENA.- Es recomana a tota la resta d’establiments no obrir els comerços des de demà 14 de març fins a noves instruccions o bé obrir assegurant que l’afluència de gent es esglaonada i mai concentrada. En cas de no poder assegurar-ho es recomana el seu tancament.

NOVENA.- Al conjunt de la població, a més de les mesures exposades, es recomana el seu confinament als seus domicilis, en especial de tota la gent gran, vulnerable o amb patologies de risc. Igualment queda expressament prohibit la concentració d’infants, joves i adults en espais públics evitant acudir a llocs on l’afluència sigui excessiva. Evitar d’igual manera, el contacte directe amb veïnatge no habitual al municipi vingut ocasionalment d’altres poblacions.

DESENA.- A qualsevol persona que creu tenir la simptomatologia de risc del COVID-19, es recomana actuar en el següent ordre: primer trucar al telèfon d’assistència 061, segon al CAP de Creixell de dilluns a divendres o l’ABS de Torredembarra en caps de setmana al telèfon 977 64 38 09 i al correu consultastorre@xarxatecla.cat i en tercer lloc als cossos de la Policia Local i Protecció Civil per al seu coneixement i efectes oportuns d’actuació. Només acudir a aquests centres en sols cas de situació d’urgència atès que el risc de transmissió i contagi epidemiològic es molt més alt. Fer-ne un ús racional.

En la situació d’excepcionalitat actual es demana al conjunt de la ciutadania de Creixell, tota la comprensió, sensibilització i, en especial, conscienciació de les mesures exposades així com d’aquelles provinents d’organismes superiors i sanitaris, en benefici de tots i totes a fi de superar exitosament la complexa conjuntura que vivim.

 

SEGUIREM INFORMANT !

 

AJUNTAMENT DE CREIXELL

 

MOLTES GRÀCIES

Accions del document