PROPOSTA DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL I SOREA-S.A.U.

SOREA aporta la quantitat de 2.500€ que l'ajuntament destinarà a la renovació del vestuari del Ball de Diables de Creixell

Wednesday 22 May 2019

Es fa avinent la proposta de col-laboració entra l'Ajuntament de Creixell i l'empresa SOREA, concessionària del servei d'abastament d'aigua potable a Creixell, en virtut de la qual SOREA es compromet a aportar la quantitat de 2.500€ que es destinaran a la renovació del vestuari del Ball de Diables de Creixell. SOREA és una empresa que participa activament en el desenvolupament del teixit social i econòmic de les localitats on presta els seus serveis, com és el cas de Creixell i, dintre del seu àmbit d'actuació, promou i fomenta accions sobre la gestió de l'aigua, el desenvolupament sostenible, l'excel-léncia empresarial, la innovació, la cooperació i aqliances, el talent, el medi ambient i la implicació social.

SOREA ha volgut col-laborar amb l'ajuntament de Creixell per tal de contribuir a la renovació del vestuari del Ball de Diables de Creixell, que ha recuperat a Creixell una tradició molt arrelada a casa nostra, mitjançant una aportació en els termes que en aquest extrem estableix l'article 25 de la Llei 49/2002.

Aquesta col-laboració es va signar a l'alcaldia de la Casa de la Vila. Per part de l'ajuntament de Creixell va signar l'alcalde Jordi Llopart i Senent i per part de l'empresa SOREA va signar el sr.Daniel Colilla Villa.

La Junta de Govern Local de l'ajuntament de Creixell, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig de 2019, va adoptar aquest acord d'aprovar la proposta.

Accions del document