El Ple municipal

El Ple és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern de Creixell. És integrat per tots els regidors i les regidores i presidit per l'alcalde. Es renova cada quatre anys, mitjançant eleccions municipals.

El Ple estableix les línies d’actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva. Li corresponen les funcions atribuïdes per la Llei de règim Local.

El Ple de l'Ajuntament de Creixell es reuneix en sessió ordinària trimestralment, el tercer dijous de l'últim mes de cada trimestre natural a les 18,00 h. Si el dijous fos festiu la sessió plenària es celebrarà el primer dia feiner següent.

Accions del document