Calendari oficial de festes any 2019

 
Font: Calendari laboral de festes. Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Si vols coneixes les festes locals d'arreu de Catalunya:
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/ci/calendari_laboral/festes_generals_locals_Cat/


Relació de festius:

1 de gener               Estatal,                Cap d'Any
19 d'abril                  Estatal,                Divendres Sant
22 d'abril                  Autonòmica,      Dilluns de Pàsqua Florida
1 de maig                 Estatal,                Festa del treball 
24 de juny                Autonòmica,      Sant Joan
15 d'agost                Estatal,                L'Assumpció
11 de setembre      Autonómica,       Diada Nacional de Catalunya
12 d'octubre            Estatal,                 Festa Nacional d'Espanya
1 de novembre       Estatal,                 Tots Sants
6 de desembre       Estatal,                 Dia de la Constitució
25 de desembre     Estatal ,                Nadal
26 de desembre     Autonòmica,       Sant Esteve
 
Festes Locals de Creixell:
 
25 de juliol              Local,                    Sant Jaume
26 de juliol              Local,                    2a Festa Local de Creixell
 

Accions del document