Anuncis i Publicacions

FAQ,s actualitzat de la Fase 2 del desconfinament Covid19

El CECAT ha tornat a actualitzar (27/05) el seu document amb les preguntes i respostes més freqüents ⁉️ sobre les restriccions d’activitats per la COVID-19 a la Fase 2 del Pla de desconfinament. Podeu obtenir tota la informació complerta descarregant-vos l'arxiu següent:

Accions del document

FAQS_covid19_0806 fase 3.pdf

Accions del document

SELECCIÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT

application/pdf Bandol.pdf — 159 KB

Accions del document

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovació definitiva del Projecte bàsic i d'execució per la Remodelació del passeig Ferrocarril Sud de Creixell

Accions del document

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA

Anunci d'informació pública sobre la sol·licitud d'autorització administrativa de construcció i de delcaració d'uitlitat pública del projecte s'execució de la varant de la línia elèctrica 110kv SE Tarragona - SE la Geltrú i SE Altafulla - SE Garraf, entre els suports T-353 i T-302, als termes municipals de la Pobla de Montornès, Creixell, Roda de Berà i el Vendrell. Exp. FUE-2020-0170706 (RAT-11436-V)

Accions del document

ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA

Informació pública Projectes d'execució de línia subterrània i centre de mesura per a càmping L'Alba. Informació pública per termini d'un mes

Accions del document

Projectes de noves línies subterrànies

Projecte de noves línies subterrànies de mitja tensió a 25kV per ampliació de potència.

Accions del document

Projecte instal·lació nou centre de mesura càmping l'Alba

Projecte de mitja tensió a 25kV per ampliació de potència amb instal·lació de nou centre de mesura

Accions del document

Subvenció del Programa d’Acció Municipal (PAM 2018) de la Diputació de Tarragona.

La Diputació de Tarragona en l’àmbit del programa que integra el Pla d’Acció Municipal (PAM) per l’any 2018 va aprovar la concessió d’un seguit de subvencions per a diferents equipaments i infraestructures del municipi quantificades per un total de 150.605,72 € i concretades en les següents actuacions: - Obres de remodelació de la Plaça Major (Fase 2): import de concessió de la subvenció de 12.308,78 € - Obres de condicionament i millora de diverses zones verdes (Fase 2): import de concessió de la subvenció de 138.296,94 €

Accions del document

Subvenció del Programa de Formació i Treball – Línia ACOL 2022 del Servei d’Ocupació de Catalunya.

El Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va aprovar la concessió per a l’Ajuntament de Creixell d’una subvenció per valor de 19.434,00€ per a la contractació laboral d’una persona en situació administrativa irregular per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

  

 

 

 

Accions del document

Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022.

La Diputació de Tarragona va aprovar en data 20/09/2022 concedir a l’Ajuntament de Creixell una subvenció destinada al finançament d’actuacions en matèria de Salut Pública, Línia 1 (Platges) per un import de 14.527,23 € i Línia 2 (Protecció salut pública) per un import de 13.550,40 € per l’any 2022.

L’import ha estat destinat al finançament del contracte del servei de seguretat de la zona de bany de la platja de Creixell pel període d’estiu 2022 (Línia 1) i per la contractació de serveis i material per a la protecció de la salut pública (Línia 2).

 

Accions del document

Subvenció per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, convocatòria 2022

La Diputació de Tarragona va aprovar en data 26/07/2022 concedir a l’Ajuntament de Creixell una subvenció destinada al finançament d’activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular per l’any 2022, per un import de 14.822,00 €.

L’import ha estat destinat al finançament de les diferents activitats culturals realitzades durant l’any 2022.

 

Accions del document

Subvenció per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, convocatòria 2022.

 

 La Diputació de Tarragona va aprovar en data 20/11/2022 concedir a l’Ajuntament de Creixell una subvenció destinada al foment de l’ocupació local per un import de 13.473,82 €.

L’import ha estat destinat al finançament del contracte d’una persona per a realitzar les tasques en temes d’igualtat com:

  1. Programació, desenvolupament i avaluació d'intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.
  2. Aplicar estratègies i tècniques de l'àmbit de la intervenció social.
  3. Detectar situacions de risc de discriminació per raó de sexe.
  4. Potenciar la participació social de les dones.

Aquesta actuació compta amb el finançament de la Diputació de Tarragona.

Accions del document

Subvenció de Foment de l’Ocupació convocatòria 2022

La Diputació de Tarragona va aprovar en data 20/11/2022 concedir a l’Ajuntament de Creixell una subvenció destinada al foment de l’ocupació local per un import de 13.473,82 €.

L’import ha estat destinat al finançament del contracte d’una persona per a realitzar les tasques en temes d’igualtat com:

  1. Programació, desenvolupament i avaluació d'intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.
  2. Aplicar estratègies i tècniques de l'àmbit de la intervenció social.
  3. Detectar situacions de risc de discriminació per raó de sexe.
  4. Potenciar la participació social de les dones.

Aquesta actuació compta amb el finançament de la Diputació de Tarragona.

Accions del document

Model d'instància.pdf

Accions del document

Declaració de merits.pdf

Accions del document

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI DE L’ENS DE CREIXELL

S'ADJUNTA MODEL D'INSTÀNCIA I DECLARACIÓ DE MÈRITS.

MODEL D'INSTÀNCIA

DECLARACIÓ DE MÈRITS

Accions del document

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023: PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS ANY 2023

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023: PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS ANY 2023

 

La Diputació de Tarragona va aprovar en data 14/02/2023 concedir a l’Ajuntament de Creixell una subvenció destinada al finançament d’actuacions en matèria de reparacions, manteniment i subministrament d’energia elèctrica per a l’any 2023, per un import de 50.000,00 €.

 

L’import ha estat destinat al finançament de reparacions i manteniment de vehicles i del subministrament d’energia elèctrica.

 

Accions del document

Subvenció per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria 2023.

La Diputació de Tarragona va aprovar en data 20/06/2023 concedir a l’Ajuntament de Creixell una subvenció destinada al finançament d’activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular per l’any 2023, per un import de 19.758,94 €.

L’import ha estat destinat al finançament de les diferents activitats culturals realitzades durant l’any 2023

 

Accions del document

Subvenció per actuacions de gestió de plagues i de protecció i gestió dels animals domèstics, convocatòria 2023.

La Diputació de Tarragona va aprovar en data 03/10/2023 concedir a l’Ajuntament de Creixell una subvenció destinada al finançament d’actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics per un import de 8.839,00 € per l’any 2023.

L’import ha estat destinat al finançament següent:

Contractació de serveis de control de plagues en el que s’han fet tractament tant en el clavegueram del municipi com en els edificis municipals pel control de diferents plagues com rosegadors, paneroles i formigues, tractament de mosquits i de la processionària del pi.

Actuacions sanitàries en la gestió d’animals domèstics abandonats (castracions i esterilitzacions de gats i gates).

Aquestes actuacions compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

 

 

                                                         

Accions del document

Accions del document