Juntes de Govern Local (Actes)

S'exposen les actes de les sessions celebrades per la Junta de Govern Local durant l'any en curs i anteriors.

Accions del document