15 DE JUNY DE 2023 - DIA MUNDIAL DE PRESA DE CONSCIÈNCIA DE L'ABÚS I MALTRACTAMENT A LA VELLESA

El 15 de juny és el Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament a la Vellesa. Durant aquesta jornada, el món sencer manifesta la seva oposició a qualsevol forma d’abús a les persones grans.

Thursday 15 June 2023

ÀREA DE LA GENT GRAN

15 DE JUNY DE 2023 - DIA MUNDIAL DE PRESA DE CONSCIÈNCIA DE L'ABÚS I MALTRACTAMENT A LA VELLESA

El maltractament a les persones grans és una realitat social que està afectant al voltant del 10% dels majors de 65 anys i segons alguns estudis internacionals assenyalen, que la majoria dels casos no s’informen.

Les Nacions Unides (ONU) ho considera una qüestió de Salut Pública i Drets Humans. Per això es va proclamar el 15 de juny com a Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament a la Vellesa. Durant aquesta jornada, el món sencer manifesta la seva oposició a qualsevol forma d’abús a les persones grans.

L’objectiu d’aquest dia és proporcionar a les comunitats de tot el món una oportunitat per promoure una millor comprensió dels maltractaments que pateixen les persones grans mitjançant la sensibilització sobre els processos culturals, socials, econòmics i demogràfics que els afecten.

Davant l’increment de la longevitat i el reconeixement del problema social que comporta el maltractament a les persones grans, des de FATEC volem demanar la implicació de tothom amb el ferm compromís de no escatimar esforços treballant per la prevenció i l’eradicació de l’abús i maltractament a la vellesa protegint els drets humans i les llibertat fonamentals davant la seva invisibilitat.Us compartim el Manifest d'aquesta Jornada

Accions del document