AFECTACIONS EN LA RECEPCIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE A CREIXELL

L'empresa LLEGA800 ens comunica que el 31-08-2021, finalitzarà definitivament el termini per a sol·licitar les actuacions gratuïtes, per part dels usuaris de la TDT,

Wednesday 18 August 2021

Us compartim la comunicació que hem rebut de l'empresa LLEGA800 en relació a les afectacions en la recepció de televisió digital terrestre (TDT).
 
"Tal com li va ser comunicat al seu Ajuntament a l'inici de la prestació, en el seu municipi, del servei de telefonia mòbil de 4a Generació (4G en la banda de 800 MHz), aquest servei pot produir afectacions en la recepció de televisió digital terrestre (TDT).
 
Per a solucionar aquestes afectacions i garantir que la posada en servei de les estacions basi de telefonia mòbil no afecti la TDT, l'entitat LLEGA800 duu a terme les actuacions tècniques necessàries en les instal·lacions de recepció dels usuaris de TDT. Aquestes actuacions són de caràcter gratuït per als ciutadans afectats.
 
D'acord amb l'Ordre Ministerial que regula aquest procés, el termini per a sol·licitar les actuacions en cas d'afectació per part dels usuaris de TDT, és de sis mesos des de la data de posada en servei de les estacions de telefonia mòbil.
 
Mitjançant la present comunicació l'informem que ja està vençut el termini habilitat de 6 mesos, des de l'encesa de la/les estació/és situada/s en el seu municipi, per a resoldre incidències en la recepció de la TDT sense cost per als ciutadans.
 
No obstant l'anterior, s'informa que el 31-08-2021, finalitzarà definitivament el termini per a sol·licitar les actuacions gratuïtes, per part dels usuaris de la TDT, per les possibles afectacions ocasionades per les estacions a les quals es refereix el paràgraf anterior.
 
En el futur, en el seu municipi es podrien encendre noves estacions basi de telefonia mòbil, en la banda de 800 MHz, si així ho consideressin necessari els operadors per a millorar aquest servei, i en aquest cas es tornaria a informar el seu Ajuntament i s'atendrien de manera gratuïta les incidències que es produïssin, obrint-se un nou termini de sis mesos des de la data d'encesa.
 
En cas de qualsevol dubte o de requerir informació més detallada sobre les estacions del seu municipi pot trucar al telèfon gratuït de l'Oficina Tècnica d'Ajuntaments de LLEGA800, 900 831 902, on se li facilitarà tota la informació referent a les possibles afectacions ocasionades per estacions basi de telefonia mòbil en el seu municipi o en municipis confrontants.
Recordem que per a poder atendre en el centre d'atenció a l'usuari i poder resoldre les incidències, hauran de comunicar-se al telèfon gratuït 900 833 999."

Accions del document