BAN DE L'ALCALDESSA MONTSERRAT MUÑOZ MADUEÑO SOBRE L'ESTAT DE L'ALARMA DE SEQUERA AL MUNICIPI DE CREIXELL

L'alcaldessa de Creixell ha fet públic un BAN sobre l'estat de l'alarma de sequera a Creixell per conscienciar la població de la necessitat de fer un ús racional de l'aigua

Thursday 20 July 2023

L'alcaldessa de Creixell ha fet públic un BAN sobre l'estat de l'alarma de sequera a Creixell per conscienciar la població de la necessitat de fer un ús racional de l'aigua.

US PODEU DESCARREGAR EL BAN AQUÍ

 

BAN SOBRE ESTAT DE L'ALARMA DE SEQUERA AL MUNICIPI DE CREIXELL
⚠️ En episodis de sequera és indispensable que reduïm el consum d'aigua a tots els nivells.
👉A principis de juny de 2023, es va comunicar a la ciutadania de Creixell, el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, que inclou les normes d’utilització dels recursos d’aigua amb l’objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de sequera i garantir l’abastament d’aigua a la població.
Una d’aquestes mesures per donar prioritat a l’abastament a població és la limitació del consum global d’aigua a 250 litres per habitant i dia.
Actualment s’està lliurant 177 litres per habitant i dia. Aquesta quantitat s’apropa a l’establert dels 250 litres. Superar aquesta dotació suposaria la interrupció del subministrament domiciliari d’aigua.
💧L'aigua no cau del cel. Estalviar-ne és cosa de tothom!
👌Fer un ús racional de l'aigua equival a estalviar-ne i fa extensiva aquesta accepció als conceptes d'aprofitament, reaprofitament i reutilització.
L'alcaldessa de Creixell Montserrat Muñoz Madueño ha promulgat el BAN en relació a l'alerta de sequera a Creixell i que us podeu descarregar íntegrament a l'inici de la notícia..

 

BAN

 

ESTAT DE L’ALARMA DE SEQUERA AL MUNICIPI DE CREIXELL

 

El Comitè Permanent de Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua va declarar en data  24 de maig de 2023, l’estat d’alerta per sequera hidrològica a la  unitat d’explotació del Consorci d’Aigües de Tarragona, que abasteix d’aigua a Creixell.

 

A principis de juny de 2023, es va comunicar a la ciutadania de Creixell,   el  Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, que inclou les normes d’utilització dels recursos d’aigua amb l’objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de sequera i garantir l’abastament d’aigua a la població.

 

Una d’aquestes mesures per donar prioritat a l’abastament a població és  la limitació del consum global d’aigua a 250 litres per habitant i dia.

 

Actualment s’està lliurant 177 litres per habitant i dia. Aquesta quantitat s’apropa a l’establert  dels 250 litres. Superar aquesta dotació suposaria la interrupció del subministrament domiciliari ’aigua.

 

Recordem les prohibicions a la ciutadania de  determinats usos en les activitats urbanes establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua durant l’estat d’alerta.  Fer un ús racional a l'aigua equival a estalviar-ne i fa extensiva aquesta accepció als conceptes d'aprofitament, reaprofitament i reutilització.

 

 

 1. Regs
 2. El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).
 3. La quantitat d’aigua usada en un reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una aplicació de 450 m3/ha cada mes.
 4. El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana, i no tots alhora, ens hem de repartir: els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

 

 1. Neteja de carrers i de l’aire

 

 1. Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.
 2. Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

 

 1. Piscines. La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

 

 1. En reompliments parcials: només de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 2. En primer ompliment: només de piscines de nova construcció o l’ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.
 3. En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

 

 1. Neteja de vehicles (de qualsevol tipus)

 

 1. Neteja en establiments comercials dedicats a activitat de neteja de vehicles que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
 2. Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
 3. També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

 

Creixell, a 19 de juliol de 2023.

 

L’Alcaldessa,

Montserrat Muñoz Madueño.

Accions del document