CANALS OFICIALS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA AMB LA CIUTADANIA

L’ajuntament de Creixell està obert a rebre consultes i altres aportacions dels usuaris i usuàries de la xarxa però sempre a través dels canals oficials..

Thursday 02 December 2021

ALCALDIA I ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES

CANALS OFICIALS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA AMB LA CIUTADANIA

L’ajuntament de Creixell està obert a rebre consultes i altres aportacions dels usuaris i usuàries de la xarxa.

Les mencions o al·lusions a l’ajuntament de Creixell que ho requereixin, s’han de respondre com més aviat millor, així com la formulació de preguntes, dubtes i/o sol·licituds.

Per tal motiu, l’ajuntament de Creixell estableix que els seus canals corporatius per demanar i rebre informació oficial per part de la ciutadania  a través de la xarxa – Internet- són exclusivament els següents:

A través d’un missatge a la pàgina de la xarxa social Facebook “INFORMACIÓ AJUNTAMENT DE CREIXELL”   https://www.facebook.com/Informaci%C3%B3-Ajuntament-De-Creixell-405926479454956  o per mitjà dels procediments adients establerts a través de la seu electrònica del web municipal www.creixell.cat.

En els casos en què calgui donar més informació, es pot enviar un correu electrònic a l’adreça  aj.creixell@altanet.org, , trucar al telèfon 977 80 02 02 o personalment a la Casa de la Vila, carrer Església 3 de Creixell

La resta de les queixes, peticions, preguntes, dubtes o endemés que per part de la ciutadania es facin en altres pàgines o grups de les xarxes socials que no siguin els oficials, no obtindran resposta autoritzada per part de l’Ajuntament de Creixell.

Accions del document