Certificació de la desinsectació de la panerola americana en data 05-05-2021 al clavegueram del carrer Mallorca de CREIXELL

L'empresa BIOCONTROL és l'encarregada de realitzar els tractaments de control de les plagues al terme municipal de Creixell.

Wednesday 05 May 2021

Des de l'àrea delegada de Medi Ambient de l'ajuntament de Creixell, us adjuntem les certificacions dels darrers tractaments biològics de control realitzats per l'empresa BIOCONTROL, per al tractament biològic de desinsectació de les paneroles.
Aquests darrers tractaments s'han fet en data 05-05-2021 a diferents zones del municipi de Creixell.
L'empresa BIOCONTROL és una empresa especialitzada en tractaments biològics.
La certificació d'avui corrspón al tractament fet en data 05-05-2021 sobre la panerola americana i que s'ha dut a terme al clavegueram del carrer Mallorca de Creixell.
S'ha utilitzat el biocída TP 18 - ECOREX GEL ONE.

Accions del document