CONCURS OPOSICIÓ D'UNA PLAÇA, DE FORMA INTERINA, DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE CREIXELL PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA.

Tuesday 08 September 2020

L'ajuntament de Creixell ha publicat les BASES PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ D'UNA PLAÇA, DE FORMA INTERINA, DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE CREIXELL PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA.

Trobareu tota la info a l'enllaç següent:

https://creixell.eadministracio.cat/info.1

Accions del document