CONVENI DE COL-LABORACIÓ DEL PROJECTE "ACOMPANYA'M" ENTRE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL I EL SR.AGUSTÍ URGELL, TITULAR DEL SERVEI DE TAXI DE CREIXELL.

L'Ajuntament de Creixell en la Junta de Govern Local de data 17 d'octubre de 2019 va aprovar el projecte "ACOMPANYA'M" que és un projecte pensat per a la gent gran que viuen soles.

Thursday 31 October 2019

ONVENI DE COL-LABORACIÓ DEL PROJECTE "ACOMPANYA'M" ENTRE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL I EL SR.AGUSTÍ URGELL, TITULAR DEL SERVEI DE TAXI DE CREIXELL.

L'Ajuntament de Creixell en la Junta de Govern Local de data 17 d'octubre de 2019 va aprovar el projecte "ACOMPANYA'M" que és un projecte pensat per a la gent gran que viuen soles o acompanyades de gent gran també i que tenen dificultats de mobilitat per anar al metge.

El Sr.Agustí Urgell, que té atorgades dues llicències de Taxi a Creixell, ofereix els serveis de cooperació amb l'Ajuntament de Creixell per poder facilitar la mobilitat dins de l'àrea urbana del municipi, oferint preus especials per aquest servei.

Aquesta col-laboració va dirigida a totes aquelles persones empadronades a Creixell, majors de 70 anys i que visquin soles o acompanyades de persones de la mateixa edat, així com a persones vulnerables amb risc d'exclusió, minusvàlids i persones sense recursos.

Les persones grans del nostre municipi que ja es troben adherides al programa "Bon dia" de l'ajuntament de Creixell rebran també informació d'aquest nou servei que es vehicularà precisament dins del propi "Bon dia".

Dins d'aquest nou programa "Acompanya'm" hi haurà 4 tipus de serveis:
1.- Servei d'acompanyament al CAP de Creixell.
2.- Servei d'acompanyament al CAP de Torredembarra.
3.- Servei d'acompanyament i lliurament d'analítiques a altres punts.
4.- Servei de lliurament de medicaments.

El servei s'ha de demanar a través de la regidora de Benestar, Atenció Social i Sanitat i amb col-laboració amb els serveis socials, CAP i ajuntament que puguin detectar aquestes necessitats.

A través d'unes fórmules es valorarà la quantitat, si cal, que hagin de pagar, i la resta se'n farà càrrec l'ajuntament depenent de la partida destinada a Benestar Social.

Avui s'ha fet a la Casa de la Vila l'acte de la signatura d'aquest Conveni i hi ha assistit l'alcalde de Creixell Jordi Llopart, les regidores de gent gran, benestar, atenció social i sanitat, Pili Romero GraciaChelo Picon Gomis i el sr. Agustin Urgell Creixell.

Accions del document