DIJOUS 28 DE MARÇ DE 2024 LES OFICINES MUNICIPALS ROMANDRAN TANCADES PER FESTIU LABORAL

Aquest DIJOUS 28 DE MARÇ DE 2024 està establert com a jornada festiva dins el calendari laboral del personal municipal de l'ajuntament de Creixell, d'acord amb allò que disposa el vigent Acord/Conveni de condicions de treball.

Wednesday 27 March 2024

🏣 AJUNTAMENT | Aquest DIJOUS 28 DE MARÇ DE 2024 està establert com a jornada festiva dins el calendari laboral del personal municipal de l'ajuntament de Creixell, d'acord amb allò que disposa el vigent Acord/Conveni de condicions de treball.
 
📢Per la qual cosa el proper DIJOUS dia 28 DE MARÇ de 2024 les oficines i dependències municipals de l'ajuntament de Creixell romandran tancades al públic.
 
💻De tota manera, es poden fer tràmits i gestions en xarxa les 24h a través de la seu electrònica de la pàgina web municipal de l'ajuntament de Creixell a l'adreça següent: 👇

Accions del document