EL DIVENDRES 31 DE DESEMBRE DE 2021 LES OFICINES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL ROMANDRAN TANCADES

El DIVENDRES 31 DE DESEMBRE DE 2021 és un dels dies festius a efectes laborals, establert en l'Acord de les condicions de treball dels empleats municipals de l'Ajuntament de Creixell.

Thursday 30 December 2021

ALCALDIA
A V Í S
Es comunica que el DIVENDRES 31 DE DESEMBRE DE 2021 és un dels dies festius a efectes laborals, establert en l'Acord de les condicions de treball dels empleats municipals de l'Ajuntament de Creixell.
Per la qual cosa, aquest dia les oficines municipals de l'ajuntament de Creixell ROMANDRAN TANCADES.
Es poden fer tràmits online mitjançant la seu electrònica a l'adreça web de l'ajuntament, clicant l'enllaç següent: 👇👇
El que es fa saber per a general coneixement.

Accions del document