ENQUESTA DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DE CATALUNYA – EVMC 2021 REALITZADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Està previst fer l’enquesta entre els mesos de novembre i desembre, i que una part d’aquestes entrevistes telefòniques es podrien fer a ciutadanes i ciutadans del municipi de CREIXELL.

Friday 12 November 2021

ENQUESTA DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DE CATALUNYA – EVMC 2021
 
Us informem que el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya és a punt d’iniciar els treballs de l’Enquesta de violència masclista de Catalunya (EVMC), edició 2021.
Aquest estudi es du a terme a través d’una enquesta telefònica a una mostra representativa de la població, d’aproximadament 10.000 dones de 16 i més anys residents a Catalunya. L’EVMC consisteix, en relació amb la mostra de dones, en una entrevista sobre les seves experiències personals com a víctimes de la violència masclista i sobre les seves percepcions en aquest àmbit.
A més, es farà una enquesta, també telefònica, a una mostra representativa de la població, d’aproximadament 1.600 homes de 16 i més anys residents a Catalunya, per conèixer les seves percepcions i valors en aquest àmbit.
 
Està previst fer l’enquesta entre els mesos de novembre i desembre, i que una part d’aquestes entrevistes telefòniques es podrien fer a ciutadanes i ciutadans del municipi de CREIXELL.
Com en edicions anteriors, és possible que algunes persones entrevistades vulguin confirmar que efectivament es tracta d'una enquesta oficial i que les dades es mantindran en la més absoluta reserva, En aquest cas, caldrà que les possibles consultes es facin directament al telèfon d'atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya, 012.

Accions del document