FORMACIÓ I TREBALL RECULL 10.188 QUILOS DE ROBA USADA A CREIXELL DURANT L’ANY 2022

Formació i Treball, entitat promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona l'any 1992, ha recollit 10.188 quilos de roba usada a Creixell durant l’any 2022 a través dels 3 contenidors ubicats al municipi per garantir la sostenibilitat mediambiental.

Tuesday 25 April 2023

FORMACIÓ I TREBALL RECULL 10.188 QUILOS DE ROBA USADA A CREIXELL DURANT L’ANY 2022


  • L’entitat ha processat 23.286.000 kg de roba i complements durant l’any passat a tot Catalunya.
    ● A Catalunya hi ha més de 1.300 contenidors ubicats a més de 260 municipis on la
    població catalana hi pot dipositar la seva roba usada.
    ● La línia tèxtil de la Fundació ha aconseguit generar 399 llocs de feina per a col·lectius vulnerables durant el 2022.

Formació i Treball ha recollit 10.188 quilos de roba usada a Creixell
durant l’any 2022 a través dels 3 contenidors ubicats al municipi per garantir la sostenibilitat mediambiental.

ELS 3 CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE ROBA USADA A CREIXELL SÓN UBICATS A:

1.- Avinguda Mediterània/ Carrer Trajà (al costat carretera N-340- Rincón del César)

2.- Carrer Camí de la Pobla de Montornés (Urb. Les Eres)

3.- Plaça de Saint Vincent/ Avinguda del Mar (Creixell Mar)

Així mateix, a Catalunya, Formació i Treball ha processat 23.286.000 kg de roba i complements a les seves 5 plantes; especialment a la de Sant Esteve Sesrovires, la més gran i avançada del sud d'Europa. Part d’aquesta roba ha estat canalitzada mitjançant els
més de 1.300 contenidors ubicats a més de 260 municipis gestionats per l’Entitat.
De nou aquestes xifres en positiu indiquen que cada vegada en major mesura la ciutadania té com a referent els contenidors de la Fundació, vinculat al projecte Roba Amiga, per realitzar donacions de roba i complements en bon estat que ja no utilitzen.

La Fundació Formació i Treball (www.formacioitreball.org), promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona al 1992, és una de les empreses
d’inserció referents per a la creació de llocs de feina dirigits a persones en risc d’exclusió social. Des de la seva creació hem atès a més de 46.000
persones amb un model d’economia circular que impulsa l’ocupació, la sostenibilitat econòmica i el respecte pel medi ambient i a més de 112.000
famílies proveint-les de productes de primera necessitats com aliments, roba i mobles domèstics. La Fundació treballa des d’un compromís basat
en la justícia social, posant les persones i les seves necessitats en el centre de l’activitat, amb l’objectiu d’empoderar-les per entrar al mercat
laboral. Els nostres valors marquen les nostres actuacions: mantenir l’esperit de Càritas al servei de les persones, l’empatia social, la dignitat, la
transparència, la sostenibilitat, la proactivitat i el treball en xarxa.

erò, que hi ha darrere de cada bossa donada?
- Es creen llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat. Les persones que
instal·len i fan la recollida dels contenidors, les que fan la selecció d’aquest tèxtil per
tipologia, les que la tornen a posar en el circuit comercial; totes elles compten, gràcies al
projecte tèxtil, amb un contracte d’inserció. És a dir, un itinerari formatiu-laboral de
durada mínima de 6 mesos a través del qual compten amb un contracte laboral i el
suport d’un/a tècnic/a d’intermediació laboral i un/a encarregat/da del servei productiu
que les prepara per a la seva posterior sortida al mercat laboral ordinari. Més del 50% de
les persones que finalitzen un contracte d’inserció a Formació i Treball aconsegueixen
feina en menys d’un any. Durant el 2022, 399 persones van aconseguir una oportunitat laboral a la línia tèxtil de la Fundació, donant vida a la generació de llocs de feina
sostenibles per al medi ambient.


- Es posa en marxa el programa solidari d’Entrega Social, un projecte de la Fundació en
col·laboració amb diferents serveis socials municipals, que busca cobrir una necessitat
bàsica alhora que dignificar el lliurament de roba a famílies vulnerables. Les famílies
derivades poden adquirir les peces que necessiten en un dels punts de venda Botiga
Amiga (xarxa d’establiments solidaris de la Fundació) comprant a través de xecs en
format QR. Per tant, poden seleccionar la roba segons els seus gustos i preferències en
una botiga moderna i competitiva, trencant amb l’estigmatizació i l’assistencialisme.
Durant el 2022, la Fundació ha atés a més de 3.519 persones.
- Impulsem impacte positiu mediambiental. Per cada 4 kg de residu tèxtil degudament
gestionat estalviem aproximadament 2 kg d’emissions de CO2. Per tant, la producció
responsable que promou Formació i Treball, dins el marc dels ODS de l’Agenda 2030, ha
implicat un estalvi d’emissions de CO2 de més de 582.150 tones.

El contenidor sí importa, fem-lo arribar a tothom!
La Fundació Formació i Treball, amb la voluntat d’arribar a tota la població catalana per facilitar
la recollida de roba i reduir així el residu tèxtil, ha instal·lat contenidors municipis amb poca
població de Catalunya que estan allunyats de les grans ciutats, i que per tant, és més complicat
per la seva ciutadania poder reciclar la roba.
Amb la voluntat que tothom pugui reciclar aquest residu, com un residu més, Formació i Treball
ha instal·lat 211 contenidors a la vía pública de 140 municipis amb menys de 5.000 habitants. Un
fet que ha provocat aproximar la recollida de roba a aquests municipis.
En la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible:
La Fundació està fermament compromesa amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Té com a
objectius estratègics eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes (ODS 1);
promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i
el treball digne per a tothom (ODS 8); i aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a totes les
dones i nenes (ODS 5). Com a objectius prioritaris té enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible (ODS 17); posar fi a la fam,
assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible (ODS
2) ; garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom (ODS 4); reduir la desigualtat en i entre els
països (ODS 10); garantir modalitats de consumo i producció sostenible (ODS 12); i adoptar
mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest (ODS 13).

 

La nostra raó de ser

L’origen el trobem l’any 1986 quan Càritas Diocesana de Barcelona, a través d’una educadora i l’ajuda de joves voluntàries, va iniciar la coordinació de quatre dones en situació de vulnerabilitat per gestionar la selecció de la roba que arribava a les parròquies i la seva posterior entrega a les famílies que sol·licitaven assistència.

Assentades les bases, l’any 1992 Càritas va constituir la Fundació Formació i Treball amb els objectius de formar i inserir laboralment persones en risc d’exclusió social, i gestionar l’entrega de roba, mobles i altres equipaments de la llar a famílies vulnerables derivades de la pròpia Càritas i dels diferents Serveis Socials de Barcelona.

 

Accions del document