Guants i mascaretes, un nou repte per a la neteja i el medi ambient a Creixell

A on hem de llençar els guants i mascaretes usats?

Wednesday 03 June 2020

 

Des del 21 de maig és obligatori l'ús de mascareta en espais tancats públics. La proliferació d'aquests elements juntament amb els guants que normalment es lliuren als supermercats per manipular aliments requereix de tots i totes d'un extra de conscienciació per dipositar-los en el lloc adient un cop utilitzats. D'aquesta manera s'aconsegueix evitar no només les imatges de mascaretes llençades a la via pública de Creixell en el curt termini, sinó agreujar un problema mediambiental que comença a preocupar a mig termini si no es pal·lia mitjançant l'esforç cívic conjunt.

En aquest sentit l'Ajuntament vol traslladar una sèrie de senzilles instruccions publicades pel Ministeri de Sanitat sobre la gestió de residus, tant en aquells habitatges on hi ha persones aïllades o en quarantena a causa d'una possible infecció pel coronavirus, com en la resta de les llars. 

En cas d'una persona diagnosticada positiva o en aïllament a l'habitatge, els residus i el material d'un sol ús generats pel pacient o per les persones que hi estiguin en contacte directe, com ara guants, mascaretes, mocadors o qualsevol altre residu, s'hauran de dipositar en una bossa de tancament hermètic. Aquesta haurà d'estar continguda en una paperera o cubell d'escombraries que preferentment s'ha d'obrir i tancar amb pedal. Abans de sortir de l'habitació, ha de ficar-se en una segona bossa de plàstic on també es dipositaran els guants i mascaretes de la persona cuidadora. Un cop tancades les dues bosses, es dipositaran en el contenidor domèstic amb la resta de residus de la fracció rebuig, que es dipositaran al contenidor gris.

En el cas de llars que no tinguin positius o no estiguin en quarantena, la separació de residus es realitzarà com habitualment, de forma selectiva. Cal recordar que els guants de làtex o nitril que es fan servir per fer la compra o per altres usos no són envasos. Cal recordar especialment que els guants que es lliuren als comerços s'han de dipositar en els propis contenidors que hi ha als propis establiments, a les papereres de la via pública al contenidor de rebuig, al gris, i no pas al groc, igual que les mascaretes ja utilitzades. És de cabdal importància, ara més que mai, dipositar en els contenidors adequats únicament els residus que hi corresponguin, per tal d'optimitzar la recollida separada a les plantes de tractament.

Accions del document