INDICACIONS A FER A CREIXELL A CAUSA DE LA SITUACIÓ D'ESTAT D'ALERTA PER LA SEQUERA

El Govern de la Generalitat de Catalunya va establir el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, que inclou les normes d’utilització dels recursos d’aigua amb l’objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de sequera.

Thursday 01 June 2023

Transmisió de la informació que ens passa la generalitat, a brigada i als ciutadans d’indicacions a fer a creixell durant aquest període de sequera

 US PODEU DESCARREGAR TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ

 1. FETS I SITUACIÓ

 El Govern de la Generalitat de Catalunya va establir el  Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, que inclou les normes d’utilització dels recursos d’aigua amb l’objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de sequera.

 

D’acord amb l’esmentat Pla, Creixell es troba adscrit a la unitat d’explotació 08 Consorci d’Aigües de Tarragona, que inclou els municipis connectats a la xarxa del Consorci i la resta de persones usuàries existents dins d’aquest àmbit territorial.

En aquesta zona del 08 Consorci d’Aigües de Tarragona  que ens porta l’aigua de l’Ebre manen uns indicadors en base a les reserves embassades a Mequinensa (que es van establir al novembre de 2018 en el  Pla especial de sequera de la demarcació hidrogràfica de l’Ebre, aprovada per Ordre TEC/1399/2018).

Ens comuniquen que atesa aquesta evolució de l’indicador, el Comitè Permanent de Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua va acordar, en la sessió del passat 24 de maig de 2023, va declarar l’estat d’alerta per sequera hidrològica a la nostra unitat d’explotació Consorci d’Aigües de Tarragona.

 

 1. ACCIONS

Durant aquest ESTAT D’ALERTA HIDROLÒGICA, tenim una limitació del consum global d’aigua a 250 litres per habitant i dia. Però més enllà d’això, els ciutadans hem de fer les següents accions:

 

 1. Regs
 2. El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).
 3. La quantitat d’aigua usada en un reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una aplicació de 450 m3/ha cada mes.
 4. El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana, i no tots alhora, ens hem de repartir: els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

 

 

 1. Neteja de carrers i de l’aire

 

 1. Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

 

 1. Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

 

 

 1. Piscines. La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

 

 1. En reompliments parcials: només de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 2. En primer ompliment: només de piscines de nova construcció o l’ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.
 3. En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

 

 

 1. Neteja de vehicles (de qualsevol tipus)

 

 1. Neteja en establiments comercials dedicats a activitat de neteja de vehicles que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
 2. Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
 3. També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

 

Aquestes són les accions que ens apliquen mentre estiguem en la situació D’ALERTA, i amb les que podem contribuir. Hi ha dos estats més severs (als que esperem no arribar) que són situació D’EXCEPCIONALITAT i la última, situació D’EMERGÈNCIA

Accions del document