L’AJUNTAMENT DE CREIXELL INCORPORA 4 NOUS AGENTS INTERINS PER A LA POLICIA LOCAL, 3 DONES I 1 HOME

A partir d’aquest dijous 13 DE JULIOL DE 2023 els nous funcionaris interins de la Policia Local de Creixell: Yaiza, Anna, Sheila i Jairo començaran a fer el servei i tasques de suport policial als veïns i veïnes del municipi.

Thursday 13 July 2023

ALCALDIA - POLICIA LOCAL
L’AJUNTAMENT DE CREIXELL INCORPORA 4 NOUS AGENTS INTERINS PER A LA POLICIA LOCAL, 3 DONES I 1 HOME
 
A partir d’aquest dijous 13 DE JULIOL DE 2023 els nous funcionaris interins de la Policia Local de Creixell: Yaiza, Anna, Sheila i Jairo començaran a fer el servei i tasques de suport policial als veïns i veïnes del municipi.
L’alcaldessa de Creixell Montserrat Muñoz i el Cap de la Policia Local Toni Dote, els hi han donat la benvinguda com a nous empleats municipals adscrits al Cos policial..
 
L’alcaldessa Muñoz els ha encoratjat a treballar amb il-lusió al servei de tots els creixellencs i creixellenques, a la vegada que els ha animat a formar-se contínuament. Muñoz ha destacat també que des de l’ajuntament de Creixell s’han volgut prioritzar les polítiques d’igualtat amb la incorporació de les dones al Cos de la Policia Local
 
Les 3 noves agents són les 3 primeres dones que es van presentar com a candidates.
L’ajuntament de Creixell els hi està fent la formació prèvia següent:
8 hores de procediments interns i documentació
3 hores de tècniques de defensa policial
1 hora d’introducció al dret penal i llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana
2 hores de “central – base” y recepció
I formació en l’ús del DEA
 
El Cap de la Policia Local Toni Dote ha destacat que amb aquestes 4 noves incorporacions, hi haurà més presència policial als carrers de Creixell per tal de poder garantir al màxim la seguretat ciutadana.
La Policia Local de Creixell ha incorporat un total de quatre agents amb caràcter de funcionaris interins per un període màxim de nou mesos.
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Creixell va endegar un procés selectiu amb caràcter de màxima urgència.
Aquests 4 nous agents, 3 noies i un noi, han seguit un procés de formació i a partir d’aquest dijous 13 de juliol ja realitzen tasques de suport al cos policial creixellenc durant ells torns de matí i tarda.
 
Fins aquests moments, el Cos de la Policia Local de Creixell comptava només amb 8 agents.
REFORÇ D'ESTIU DE LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL DE CREIXELL
 
L’Ajuntament de Creixell, atesa la necessitat de reforçar la plantilla
de la policia local principalment durant l’època estiuenca, i en previsió de no-ves vacants, necessitava urgentment poder comptar amb nous efectius.
Atesa la necessitat inajornable de proveir 4 llocs de treball més les vacants que es puguin produir d’agent de la Policia local interí, fins a la realització d’un nou procés selectiu.
Atès que el servei de la Policia local és considerat com a servei essencial, i que es ineludible cobrir les vacants per tal de garantir un servei continuat com és el de la Policia local.
Atès que es consideren acreditades les causes de necessitat que exigeixen el nomenament d’agents més les vacants que es puguin produir de policia local amb caràcter d’interinitat.
Atès que concorren els requisits exigits pels articles 31, núm. 1 d) i 38 del Re-glament d’accés, promoció i mobilitat de les policies local de Catalunya, apro-vat per Decret 233/2002, de 25 de setembre, que desenvolupa allò previst a l’article 10.1 d) de l’EBEP.
 
Per tot això es va fer un procés selectiu de màxima urgència.
 
Desitgem un bon servei a la ciutadania de Creixell als 4 nous funcionaris interins de l'ajuntament de Creixell.

Accions del document