L'ARXIU MUNICIPAL DE CREIXELL DIGITALITZA UNA PART DE LA SEVA DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA

Aquesta acció s'ha dut a terme a través del Departament de Cultura de la Generalitat, l'Arxiu Històric de Tarragona i amb la col·laboració del Consell Comarcal del Tarragonès.

Thursday 25 May 2023

La digitalització d’una part de la documentació històrica permet conjugar la preservació amb la consulta i la difusió. D'una banda, es disposa d'una còpia de seguretat d'aquesta documentació i per altra banda, ofereix als usuaris un suport secundari d’accés que permet consultar la documentació preservant la conservació dels originals.

Aquest nou suport també permet fer una difusió més àmplia de les sèries, ja que ofereix la possibilitat de fer difusió en línia a través de l’enllaç:

https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercabasica/cerca

La posada en funcionament d’una correcta gestió documental i la dotació d’unes infraestructures adequades són fonamentals per a la conservació i accés a la documentació per part dels ciutadans i de la pròpia administració. També facilita la possibilitat als investigadors i interessats, en la recerca o el coneixement d’un municipi a través de les seves fonts documentals.

La vertebració d’un Arxiu Municipal modern i ben dotat permet potenciar la imatge d’un municipi sensible al seu patrimoni documental, un dels fonaments de la identitat local.

Per consultar la documentació dipositada a l’Arxiu Municipal de Creixell, s’ha de demanar cita a través del correu arxiucomarcal@tarragones.cat

L'ARXIU MUNICIPAL DE CREIXELL

Des del 7 de juny de 2010, moment en que es signa el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Creixell, es dona servei d’assistència en l’àmbit del patrimoni documental al municipi de Creixell. Aquest servei que ofereix l’Arxiu Històric de Tarragona a través del Consell Comarcal del Tarragonès té com a objectiu principal procurar una correcta gestió i tractament de la documentació generada pel propi ajuntament en l’exercici de les seves funcions.

Amb aquest propòsit i per tal de disposar d’un espai on poder dipositar la documentació amb les mesures de conservació adequades, l’any 2015 s’inaugura l’Arxiu Municipal de Creixell.

Situat a la planta baixa de l’Hotel d’Entitats del municipi, l’Arxiu Municipal de Creixell té una capacitat total de 361 metres lineals de prestatgeria mòbil i prestatgeria metàl·lica fixa i acull en l’actualitat documentació històrica i semiactiva des del 1812 fins al 2015.

Les línies de treball de l’Arxiu han anat dirigides a actualitzar i informatitzar els instruments de descripció, gestionar les transferències en les oficines i controlar la consulta i préstec de la documentació dipositada a l'Arxiu Municipal, tan pel que fa als usuaris de la pròpia administració com als usuaris externs.

Així mateix, s’ha establert un calendari de conservació de documents de manera que tan sols es preserva aquella documentació de conservació permanent, d’acord a la normativa vigent, i impedint les destruccions indiscriminades.

 

Des de l’Arxiu Municipal també s’han dut a terme activitats de difusió com l’exposició que l’any 2012 es va inaugurar a Cal Cabaler amb el títol “El patrimoni documental de Creixell. La memòria d’un poble”, una mostra que recollia la història del poble, a través de fotografies i documentació dipositats al propi arxiu.

 

A banda de la difusió, des de l’Arxiu Municipal s’ha impulsat, a través del Departament de Cultura de la Generalitat i l’Arxiu Històric de Tarragona i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Tarragonès, la digitalització d’una part de la documentació històrica. Aquesta fórmula permet conjugar la preservació amb la consulta i la difusió. D'una banda, es disposa d'una còpia de seguretat d'aquesta documentació i per altra banda, ofereix als usuaris un suport secundari d’accés que permet consultar la documentació preservant la conservació dels originals.

Accions del document