LES OFICINES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL ROMANDRAN TANCADES EL DIMARTS 7 DE DESEMBRE DE 2021 PER FESTA LOCAL

La Corporació Municipal de Creixell va establir com a dia de FESTA LOCAL per enguany el DIMARTS 7 DE DESEMBRE. Per la qual cosa, aquest dia les oficines municipals de l'ajuntament de Creixell ROMANDRAN TANCADES AL PÚBLIC

Friday 03 December 2021

ALCALDIA
 
A V Í S
 
Es comunica que el proper DIMARTS 7 DE DESEMBRE DE 2021 va ser declarat per la Corporació com a dia de FESTA LOCAL per enguany.
Per la qual cosa, aquest dia les oficines municipals de l'ajuntament de Creixell ROMANDRAN TANCADES.
Es poden fer tràmits online mitjançant la seu electrònica a l'adreça web de l'ajuntament, clicant l'enllaç següent: 👇👇
 
El que es fa saber per a general coneixement.

Accions del document