LES TORRES ELÈCTRIQUES DE L'URBANITZACIÓ LA COMA DE CREIXELL MÉS A PROP DE DESAPARÈIXER

El dijous 27 d’octubre de 2022, ha tingut lloc a la sala de plens de la Casa de la Vila, l’acte del tràmit de les signatures prèvies a l’ocupació dels terrenys afectats per les torres de la línia elèctrica d’alta tensió que creua el municipi de Creixell per la urbanització de la Coma.

Friday 28 October 2022

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
 
LES TORRES ELÈCTRIQUES DE L'URBANITZACIÓ LA COMA DE CREIXELL MÉS A PROP DE DESAPARÈIXER
 
El  dijous 27 d’octubre de 2022, ha tingut lloc a la sala de plens de la Casa de la Vila, l’acte del tràmit de les signatures prèvies a l’ocupació dels terrenys afectats per les torres de la línia elèctrica d’alta tensió que creua el municipi de Creixell per la urbanització de la Coma.
Han estat presents a la reunió els propietaris de les finques afectades pel projecte de la variant de la línia elèctrica 110 kV SE Tarragona-SE la Geltrú i SE Altafulla-SE Garraf , beneficiària amb pèrit, els representants tècnics del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural;.
També hi eren presents els representants de l’empresa E-Distribución Redes Digitales. S’ha fet l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació de les finques per on passarà el nou traçat de les torres elèctriques.
També hi ha assistit el regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme de l’ajuntament de Creixell sr.Jordi Moliné.
Esperem que ben aviat les torres elèctriques d’alta tensió que durant tants anys hem tingut als carrers de la Coma, deixin de formar part del nostre paisatge urbà de Creixell.

Accions del document