L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA HABILITA 2 AGENTS DE LA PL, UN COM A INSTRUCTOR DE TIR I L'ALTRE PER ATENDRE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

L’ajuntament de Creixell compta amb dos agents de la policia local que recentment han estat habilitats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en dues especialitats diferents: instructor de tir i atenció especialitzada a les víctimes de violència masclista.

Thursday 14 March 2024

📌 POLICIA LOCAL | L’ajuntament de Creixell compta amb dos agents de policia que recentment han estat habilitats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en dues especialitats diferents:

✅ D'una banda, l’agent Manuel F. que ha superat el curs de monitor de tir realitzat a l’Escola de Policia de Catalunya.

De forma inicial i junt amb altres aspirants, va passar les proves tècniques i va ser admès per a una de les 20 places oferides per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El curs té una durada de 62 hores, de les quals ha estat format en:
• Deontologia: ús de l'arma de foc
• Normativa de les armes de foc
• Munició en l'activitat policial
• Arma curta
• Arma llarga
• Atenció sanitària immediata en accidents a galeries
• Docència aplicada al tir policial

✅ I d'altra banda, l’agent Sergio M. ha superat el curs sobre primeres intervencions amb víctimes de violència masclista i domèstica, adquirint les eines per dur a terme una primera intervenció adequada en aquestes situacions.

El curs ha tingut una durada de 30 hores, de les quals ha estat format en:
• Conceptualització teòrica del fenomen
• El Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica
• Aplicació pràctica del marc legal
• Detecció de situacions de violència masclista i domèstica
• Atenció a la urgència en casos de violència masclista i domèstica
• Indicadors per a la valoració del risc de la víctima
• Actuacions policials amb víctimes vulnerables

🏤 L’Alcaldessa Montserrat Muñoz Madueño els ha agraït l’actitud i motivació demostrada, quedant reflectit en les qualificacions obtingudes en l’avaluació de tots dos agents.

👌Des de l’equip de Govern municipal, felicitem als agents Manuel F. i Sergio M. , per superar aquests cursos, on han adquirit els coneixements i tècniques requerides per realitzar les funcions de monitor de tir, i de primeres intervencions amb víctimes de violència masclista i domèstica, respectivament.

De ben segur que aquesta formació i noves habilitats quedaran paleses en el servei cap a la ciutadania.

📷 L'alcaldessa amb els dos agents i el Cap de la Policia Local, aquest matí a la Casa de la Vila.

Accions del document