NOU CALENDARI FISCAL DEL CONTRIBUENT DE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL PER AL 2022

Per tal de donar una major eficàcia a la gestió i cobrament dels rebuts, la Junta de govern Local va aprovar les següents dates que us adjuntem per al cobrament dels impostos i de les taxes per a l'exercici 2022 de l'ajuntament de Creixell.

Wednesday 12 January 2022

NOU CALENDARI FISCAL DEL CONTRIBUENT DE L'AJUNTAMENT D CREIXELL PER AL 2022

Per tal de donar una major eficàcia a la gestió i cobrament dels rebuts, la Junta de govern Local va aprovar les següents dates que us adjuntem per al cobrament dels impostos i de les taxes per a l'exercici 2022 de l'ajuntament de Creixell.

 

 

 

CONCEPTE

INICI

FINAL

 

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

31/03/2022

31/05/2022

TAXA ESCOMBRARIES      (1r període)

31/03/2022

31/05/2022

TAXA ESCOMBRARIES      (2n període)

30/06/2022

31/08/2022

TAXA ESCOMBRARIES      (3r període)

31/08/2022

31/10/2022

GUAL OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC (1r període)

31/03/2022

31/05/2022

GUAL OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC (2n període)

29/07/2022

30/09/2022

*IBI URBANA

30/06/2022

31/08/2022

* DOMICILIATS 1a FRACCIÓ

 

15/06/2022

* DOMICILIATS 2a FRACCIÓ

 

17/08/2022

* DOMICILIATS 3a FRACCIÓ

 

30/09/2022

IBI RÚSTEGA

30/06/2022

31/08/2022

IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

30/06/2022

31/08/2022

 

 

 

 

IAE

29/07/2022

30/09/2022

CONSERVACIÓ CEMENTIRI

29/07/2022

30/09/2022

 

Accions del document