PER FESTES CREIXELL DIU "NO ÉS NO". PER UNES FESTES SENSE AGRESSIONS SEXISTES

Enguany hem fet uns gots reciclables logotipats i unes polseres per sensibilitzar a tothom a gaudir de les festes amb responsabilitat i respecte envers els altres. Els trobareu a les guinguetes de platja i als bars del municipi.

Friday 23 July 2021

 LES FESTES DE CREIXELL ES SUMEN A LA CAMPANYA NO ÉS NO A CREIXELL: FESTES LLIURES DE SEXISME. 'NO ÉS NO'

Us podeu descarregar el flyer del "NO ÉS NO" AQUÍ

 

 

Els espais de festa són contextos susceptibles de produir-se agressions sexistes amb més facilitat, ja que sota el paraigües de l'oci, l'alcohol i el "bon-rotllisme" es produeixen actituds i agressions sexistes.

 

Per això, aquesta campanya compta amb un protocol que planteja actuacions a nivell preventiu  i accions orientades a intervenir quan s'han produït les agressions.

 

Cal tenir en compte que és agressió sexista tota agressió (física o no) exercida sobre una persona per motius de gènere, orientació sexual o aspecte físic. Les bromes sexistes, la insistència, la gelosia, els insults, les humiliacions, els tocaments no consentits i l'assetjament són formes d'agressió sexista.

 

Res justifica una agressió: ni el alcohol, ni les drogues, ni el vestuari, ni l'hora, ni res. El paper de cadascú és important perquè NO es TOLERI cap tipus d'actitud sexista ni cap forma de violència de gènere.

 

Des de l'Ajuntament de Creixell i totes aquelles associacions que s'hi vulguin afegir, afirmem que "volem unes festes i espais d'oci que siguin lliures d'agressions sexistes i no discriminatòries on puguem relacionar-nos de manera lliure i consentida, i que al carrer, la nit i els espais de festa siguin un context de llibertat per a tothom: anar sense por, segures i amb confiança.

 

Per això posem en coneixement de les entitats del municipi aquest protocol per tal que si puguin adherir, si així ho consideren oportú.

 

Una agressió no és un conflicte ni un malentès. És un abús d'una persona sobre una altra però, que socialment s'ha acceptat com a normal i que pateixen les dones i aquelles persones amb opcions sexual diferents a les hetero normatives.

 

Res justifica una agressió, ni l'alcohol, ni les drogues ni portar un vestit curt. Cap situació és atenuant per tenir conductes agressives, ofensives o abusives i cadascú té els seus límits per considerar que ha patit una agressió, ja que les vivències de cada persona fan que una mateixa situació pugui ser viscuda de diferents maneres.

 

Cal trencar aquests rols i assenyalar totes aquelles conductes que perpetuïn les desigualtats entre gèneres per acabar amb la impunitat social de les persones agressores.

 

Actuacions preventives a les festes de Creixell

 

 1. a) Programació de les festes amb perspectiva de gènere.
 2. b) Elaboració de materials gràfics i audiovisuals. Cartells preventius penjats per la zona on cada entitat adherida fa les festes. - Cartells informatius sobre el protocol als espais de festa.
 3. c) Sensibilització a les entitats i associacions per part del col·lectiu Papallones Liles sobre la necessitat del protocol: -Campanya comunicativa per les xarxes socials.
 4. d) Presentació del protocol el primer dia d'activitat festiva al poble de Creixell.

 

Actuacions davant d'una agressió

 

- Comunicar a la persona agressora que el seu comportament és inacceptable.

- Si no atura el seu comportament, convidar-la a marxar pacíficament.

- Donarem a conèixer a l'escenari que hi ha hagut una agressió, respectant la intimitat de la víctima, i que condemnem aquestes accions.

 

El protocol es donarà a conèixer a totes les persones responsables d'activitats festives, amb l'objectiu de que puguin actuar de manera efectiva i eficient davant la possible situació d'agressió.

 

PROTOCOL

 

Premisses

 

- Davant de les agressions sexistes, volem crear espais de corresponsabilitat per tal de no deixar la càrrega de la defensa a les persones agredides i generar uns espais actius davant de casos de sexisme i LGTBIfòbia.

 

- Una agressió és un abús de poder d'una persona sobre l'altra. No és un malentès o un conflicte.

 

- Res justifica una agressió.

 

- Si una acció fa que algú se senti agredit/ida, és una agressió. Cadascú té els seus límits, i no són qüestionables. Les vivències de cada persona fa que una situació pugui ser viscuda de diferents maneres.

 

- Totes i tos posem ser agressors. Traspassar els límits de les altres persones és senzill ja que vivim en una societat patriarcal, on les conductes abusives estan normalitzades a l'hora de socialitzar-nos.

 

- L'hetereopatriarcat és un sistema de relacions de poder on el rol de l'home se situa en una condició de privilegi i superioritat vers les dones i estableix la concepció que la única opció sexual acceptable és l'heterosexual.

 

- Les persones agredides no són víctimes passives. En el supòsit d'una situació d'agressió, hem d'escoltar sempre la persona agredida i no actuar mai sense el seu consentiment. L'objectiu principal ha de ser l'apoderament d'aquesta persona.

 

Objectius principals

 

- Sensibilitzar la població en general i, en concret, les persones que participen a les festes i del sector del comerç i l'hostaleria de la zona durant les diferents festes.

 

- Articular l'actuació davant de situacions d'agressions sexistes o  LGTBIfòbiques.

 

- Fer un treball conjunt entre entitats i Ajuntament de forma horitzontal per tal de visualitzar les agressions sexistes que es donen a espais d'oci nocturn i trencar l'imaginari del cos de la dona com a objecte. Acabar amb la impunitat social de les persones agressores.

 

On es produeixen les agressions sexistes?

 

Les agressions sexistes són una manifestació més de la violència de gènere i d'activitats masclistes i de l'opressió. Poden aparèixer en diferents contextos: a l'espai privat, a la feina, a l'escola, transports públics o als espais d'oci, aquest tipus d'actituds, comportaments i accions comporta que les dones i persones amb opcions sexuals o identitats sexuals diferents a les heteronormatives no puguin gaudir, lliurement, dels espais. Què entenem per agressions sexistes en contextos de festes majors? És una agressió física (o no) exercida sobre una persona per motius de gènere, orientació sexual o aspecte físic, en relació als estàndards estètics.

 

Prevenció

 

 1. Incorporar informació sobre el protocol dins del programa de festa major.
 2. Creació de cartells i pancartes preventives.
 3. Falques informatives sobre el protocol.
 4. Creació d'un Logo.
 5. Campanya comunicativa per les xarxes socials.
 6. Presentació del protocol a la ciutadania en general uns dies abans de l'inici de festa major.
 7. Formació i sensibilització de les entitats i associacions.

 

Actuació davant d'una agressió sexista

 

 1. a) Nosaltres observem una agressió sexista, sense que la persona agredida hagi demanat ajuda. Abans d'intervenir demanarem a aquesta si vol que intervinguem.

 

 1. b) Una tercera persona ens ve a dir que hi ha hagut o està havent una agressió sexista.

Anirem al lloc de l'agressió i demanarem a la persona agredida, de la mateixa manera que abans, si necessita ajuda. És possible que la persona agredida s'estigui defensant sola. Si no necessita ajuda, només ens quedarem a prop seu per tal de fer un reforç, si el demana. Hem d'intentar no formar part del conflicte. És a dir, que la persona agredida parli amb l'agressora i nosaltres fem reforç dels arguments de la primera. Ara bé, si la persona ens demana que siguem nosaltres les persones que parlem amb qui l'hagi agredit, ho farem. És recomanable fer-nos i fer diferents preguntes per tal de conèixer millor què ha succeït:

 

- Què ha passat?

- Com ha començat?

- La persona agredida està sola o amb amics i amigues?

- Es coneixen la persona agressora i agredida?

- Quina intenció creu que tenia la persona agressora?

 

Si aquestes preguntes li fem a la persona agredida, sempre li demanarem primer si vol parlar davant de la persona agressora, en el cas que aquesta estigui allà o vol que la portem a un espai de seguretat.

 

Actuació amb la persona agredida

 

 1. Davant d'una agressió sexista, sempre parlarem primer amb la persona agredida.

 

 1. S'ha de respectar la decisió de la persona agredida, si no vol que intervinguem, és la seva opció.

 

 1. Cal donar-li suport i oferir-li un espai de seguretat lluny de la persona agressora (sense excloure-la de la festa)

 

 1. El suport en cada cas pot ser diferent, dependent de les seves necessitats. Quan una persona visqui una agressió sexista, és possible que vingui a trobar-nos per diversos motius: Per parlar per desfogar-se, sense demanar-nos intervenció amb la persona agressora; per tal que la reforcem, o bé, per tal que parlem nosaltres amb la persona agressora, entre d'altres.

 

 1. En el cas que l'agressió sigui exagerada es derivarà la persona agredida als agents de seguretat. També se la derivarà al personal sanitari que hi hagi a la zona, en el cas que sigui necessari (que requereixi atenció psicològica o mèdica). Actuació amb la persona agressora No volem una confrontació directa, ni tampoc general una situació pitjor de la qual tenim. Per la qual cosa les persones que intervinguin a la mediació han de fer-ho de forma coherent, responsable i prioritzant la no violència o l'agressivitat verbal.

 

Accions del document