PROHIBICIÓ DELS GOSSOS A LA PLATJA DE CREIXELL

DURANT EL PERÍODE COMPRÉS ENTRE L'1 D'ABRIL I EL 15 D'OCTUBRE, RESTA PROHIBIDA LA PRESÈNCIA D'ANIMALS DOMÉSTICS I DE COMPANYIA A LA PLATJA DE CREIXELL, A EXCEPCIÓ DELS GOSSOS-GUIA

Tuesday 04 August 2020

PROHIBICIÓ DELS GOSSOS A LA PLATJA DE CREIXELL

DURANT EL PERÍODE COMPRÉS ENTRE L'1 D'ABRIL I EL 15 D'OCTUBRE, RESTA PROHIBIDA LA PRESÈNCIA D'ANIMALS DOMÉSTICS I DE COMPANYIA A LA PLATJA DE CREIXELL, A EXCEPCIÓ DELS GOSSOS-GUIA

La vigent ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A LA VIA PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE CREIXELL en el seu article 19 estableix el següent:

1.- Els propietaris d'animals de companyia podran portar-los a les platges del municipi durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 31 de març següent, sempre que no pertorbi el gaudi de la resta d'usuaris i mantinguiin les condicions de neteja i higiene mínima, si bé els titulars o conductors dels animals hauràn d'atenir-se a l'estricte compliment de la normativa vigent especialment pel que fa als següents extrems:

a..- Els gossos aniràn al costat del seu amo o conductor, lligats de la corretja o cadena amb la medalla de control sanitari; i si la perillositat del gos és racionalment previsible, portarà també el morrió.

b.- Els titulars o conductors dels gossos hauràn d'evitar que aquests facin llurs deposicions a la sorra o a l'aigua, i, en el cas d'inevitable deposició, hauran de retirar immediatament els excrements o brutícia produïts.

2.- Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 15 d'octubre, resta prohibida la presència d'animals domèstics i de companyia a la platja, a excepció dels gossos-guia.

3.- En cas d'incompliment de les obligacions contingudes en aquest article, a banda de la imposició de la sanció corresponent per la comissió d'una falta greu els agents de l'autorityat local restaran facultats per a requerir als propietaris per a que abandonin la platja.

#creixell #costadaurada

Accions del document