RISC DE BROT PER COVID 19 A CREIXELL. CAL EXTREMAR LES MESURES DE PREVENCIÓ: DISTÀNCIA, MANS, MASCARETA I VACCINACIÓ.

Tenim un risc MOLT ALT de 1.682.27. Els casos diagnosticats amb PCR i test d'antígens els últims 7 dies han estat un total de 24. Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants: 823.72

Wednesday 14 July 2021

 

A Creixell ens trobem en una situació delicada. Ara mateix, segons dades de Salut, en els darrers 7 dies s'han diagnosticat amb PCR i test d'antígens 24 casos positius de Covid-19.
Tenim un ÍNDEX DE RISC MOLT ALT de 1682,27 i una taxa de reproducció rho7 de 2.04
.
🦠 Tot i que estiguem vacunats amb les dues dosis, el virus continua estant entre nosaltres. Davant l’increment de positius i l’impacte de la variant delta, cal recordar que és molt important extremar les mesures de prevenció.
🔛 Mantenir la distància
😷 Posa't la mascareta, també a l’aire lliure.
👐🏼 Neteja't les mans amb freqüència
💨 Ventila sovint
⬇️ Redueix la interacció social
💉 Vacuna’t quan arribi el teu torn. Així podrem assolir la immunitat de grup.

 

 

RISC DE BROT A CREIXELL

3642 habitants - 348.18 hab/km2
Dades de Creixell
Índex de risc 1682.27 (Molt alt)
Índex de risc dia anterior 2036.9
Taxa de reproducció rho7 2.04

Casos diagnosticats amb PCR i test d'antígens els últims 7 dies: 24

Casos diagnosticats amb PCR i test d'antígens els últims 14 dies: 30

Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants: 823.72

Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment (rho7): 2.04 (l’epidèmia creix si és superior a 1)

* Actualitzat a 14/07/2021 10:38:09 amb dades fins a tres dies abans

 

De vegades, en localitats o regions sanitàries amb baixa densitat de població i un comportament de pocs contagis, qualsevol petit increment pot distorsionar les dades de risc sense que la situació sigui de gravetat.

Apareixen en blanc els municipis dels quals no hi ha dades.

Com es calcula el risc?

TV3 elabora els gràfics del risc de brot seguint el sistema de càlcul utilitzat pel grup de Recerca BIOCOM-SC de la UPC i amb dades del portal Dades Covid de la Generalitat de Catalunya.

A partir de l’índex de risc podem situar orientativament la situació de cada territori en base a aquesta escala:

0-30 MOLT BAIX
31-70 BAIX
71-100 MITJÀ
101-200 ALT
+200 MOLT ALT

En els càlculs s'han exclòs els tres últims dies perquè contenen dades que s'actualitzen a mesura que avança el temps i sovint distorsionen la visió global.

Les variables que determinen el risc

Per obtenir el risc de brot d'un territori es tenen en compte diverses variables calculades a partir del nombre de casos diagnosticats.

D'una banda, es mesura la taxa rho, o taxa de reproducció de la malaltia, que s'obté a partir de la mitjana de persones que s'infecten a partir d'un mateix cas. Com més per sota es trobi del valor 1, més indicarà que l'extensió del virus va de baixa.

Aquesta variable es creua amb la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies. És a dir, es pondera l'afectació en un període determinat sobre un volum concret de població.

És, alhora, una prospecció futura: un sistema de mesura del potencial infecciós, ens situa el volum de població que es podria estar contagiant a velocitat rho.

El creuament d'una variable i una altra dona com a resultat l'índex de creixement potencial de brot o índex de risc. Ara bé, un índex més alt d'una regió sobre una altra també cal observar-lo en relació amb la densitat de població, ja que com més quantitat de ciutadans convivint en un espai més reduït, més gran pot ser la incidència d'un brot, i a l'inrevés.

Alhora, un brot concentrat en un indret localitzat, com ara una residència o una empresa, pot repercutir negativament en les xifres d'una regió sanitària sense que la realitat obligui a témer per l'extensió dels contagis.

Accions del document