SEGUIM AMB LA CAMPANYA DE DESINSECTACIÓ DEL MOSQUIT TIGRE I MOSQUIT COMÚ A LES ZONES HUMIDES I ZONES D'AIGÜES ESTANCADES DE CREIXELL

El tractament biològic de control el realitza l'empresa BIOCONTROL. El 60% de les larves de mosquits es desenvolupen a domicilis particulars. La col·laboració ciutadana és fonamental.

Friday 21 May 2021

ÀREA DE MEDI AMBIENT
 
Des de l'àrea delegada de Medi Ambient de l'ajuntament de Creixell, us adjuntem la certificació del darrer tractament biològic de control realitzat per l'empresa BIOCONTROL, per al tractament biològic de desinsectació de mosquits (comú i tigre).
 
Aquests darrer tractament s'ha fet en data 21-05-2021 a diferents zones d'aigües estancades i zones humides del municipi de Creixell.

La lluita contra el mosquit tigre i comú,  “Com cada any, aquesta actuació s’avança als mesos de calor, moment en el qual proliferen les plagues.

Les zones objecte d’aquests tractaments són, principalment, aquelles on es pugui produir estancament d’aigües i els voltants, aquelles zones susceptibles d’acollir larves d’aquests insectes, com poden ser els parcs infantils amb vegetació i zones enjardinades, així com els embornals, sistemes de desaigüa .

EL MOSQUIT TIGRE

Qui és?
El mosquit tigre (Aedes albopictus) és un mosquit  que es caracteritza per les seves potes ratllades en blanc i negre i el seu cos petit, blanc i negre. És originari del sud-est asiàtic però ja s'ha estés pels cinc continents. A Espanya va arribar l'any 2004 i ha colonitzat molt bona part de la costa mediterrània.

Per què és tan molest?
Perquè, com a nova espècie, el nostre cos no està "preparat" per a la seva picadura i perquè, a més, a diferència dels mosquits "tradicionals" poden picar més d'una vegada i generar moltes més molèsties.

Si el veus, és que està criant molt prop
El mosquit tigre rarament vola més enllà dels 400 metres del lloc de cria. Per tant, si el detectes voldrà dir que s'està criant molt a prop de tu. Aquest moment de la criança és el moment FONAMENTAL per a evitar la seva propagació.
 
Què podem fer? 
Com deiem, allò més important i efectiu és evitar la posada d'ous i el creixement de larves aquàtiques per tant, cal eliminar tots els punts d'aigua on pot créixer el mosquit tigre.

- Buidar dues vegades per setmana els recipients de l'exterior de la teva casa on es puguin acumular aigua: joguines, plats sota els tests, piscines de plàstic, etc.
- Buidar dues vegades per setmana o tapa amb tela mosquitera de ferro els desaigües.
- Evitar acumulacions d'aigua en zones de desguàs o en les canals de desguàs dels edificis, són llocs on els mosquits tigre poden posar les seves larves.
- Evitar els forats i depressions en el sòl on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs d'arbres emplenant-los d'arena.
- Eliminar l'aigua dels recipients on es troben les larves del mosquit tigre. 
- Si tens un estany amb aigua, et recomanem que poses peixos, ja que es mengen els ous i larves dels mosquits tigre.
 
 
 

Accions del document