SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME AMB VIGILÀNCIA A LA PLATJA DE CREIXELL - ESTIU 2020

Del 16 de juliol al 8 de setembre de 2020, diàriament de les 11h a les 19h a la Platja de Creixell

Monday 20 July 2020

 

Des de l'àrea de Turisme i Medi Ambient de l'ajuntament de Creixell a càrrec de la regidora delegada Silvia Farrero  us informem que el termini de prestació del servei de Salvament i Socorrisme amb vigilància a la platja de Creixell per aquest estiu 2020, va començar ja el passat dijous 16 de juliol i s'extendrà fins al dimarts 8 de setembre de 2020.

L'horari del servei es farà amb dos socorristes de forma ininterrompuda cada dia des de les 11h fins a les 19 hores, i inclourà totes les tasques especificades en el Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars, que es pot consultar a través de la seu electrónica de l'ajuntament al web www.creixell.cat

El contracte del Servei de salvament i socorrisme amb vigilància de la platja de Creixell, per l'estiu 2020, ha estat concedit a l'empresa ALTESPORT 2000 SL per un import d'adjudicació de: 19.200,00 € més 21% d'IVA :
4.032,00 €, que fa un total de 23.232,00 €.

La caseta de suport bàsic al servei està ubicada, com en anys anteriors, a l'accés a la platja per l'avinguda del Mar.
Els vigilants estaràn coordinats directament amb la Policia Local i amb Protecció Civil de Creixell.

Accions del document