SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA NOVA PAVIMENTACIÓ AL PASSEIG DEL FERRROCARRIL DE CREIXELL DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS PUOSC 2020-2024.

L’import de la subvenció és de 120.000€ i ha estat destinat al finançament de l’esmentada obra.

Monday 30 May 2022

Subvenció per a la nova pavimentació al passeig del Ferrocarril PUOSC 2020-2024.

El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va aprovar en data 27 de novembre de 2021 concedir a l’Ajuntament de Creixell una subvenció destinada al finançament per a la nova pavimentació al Passeig del Ferrocarril dins de la línia  de subvencions per a acció territorial a municipis petits del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 per un import de 120.000,00 €.

L’import ha estat destinat al finançament de l’esmentada obra.

Accions del document