TASQUES DE RECUPERACIÓ DE LA MINA DE MAS GIBERT DE CREIXELL

Una de les actuacions d'aquest any al Centre Especial de Treball Fundació Onada han estat les tasques de recuperació de la mina de Mas Gibert al terme municipal de Creixell.

Monday 24 July 2023

Una de les actuacions d'aquest any 2023 realitzada pel Centre Especial de Treball , la Fundació Onada han estat les tasques de recuperació de la mina de Mas Gibert al terme municipal del Creixell.

Es tracta d'un espai que ha patit una forta degradació per les inclemències meteorològiques, on la vegetació i els arbres abatuts fan impossible  l’accés a la mina.

Aquesta actuació s’ha pogut realitzar gracies a la col·laboració de la DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE TARRAGONA @dipta_cat i ajudarà a fomentar l’ ocupació i formació de persones amb #disCAPACITAT o malaltia mental en un entorn obert i integrador.

La FUNDACIÓ PRIVADA ONADA és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, amb seu social a L’Espai de Trobada, al carrer Riu Llobregat No.10, 43006, Camp Clar de Tarragona.

La Fundació Privada Onada va iniciar el seu camí l’any 1988. El Centre Especial de Treball va néixer l’any 1995, amb l’objectiu de crear i garantir l’estabilitat de tots els llocs de treball que fossin necessaris, per cobrir les necessitats laborals de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, en el l’àmbit territorial de la comarca del Tarragonès. Des de llavors, la Fundació ha viscut un creixement important, passant a ser el centre de referència en serveis laborals per la Comarca del Tarragonès, amb dos punts d’atenció, un a Tarragona i l’altre a Torredembarra (inaugurat a l’octubre de 2003).

Gràcies a aquesta llarga trajectòria en matèria d’inserció laboral, formació i acompanyament, i d’un equip humà integrat per excel·lents professionals especialitzats a cada àrea d’activitat, la Fundació pot oferir un alt grau de qualitat en els serveis laborals i d’atenció a la persona, per afavorir que les persones amb discapacitat forgin les bases per a una convivència plural d’igualtat en termes de qualitat de vida.

Aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, de la gent gran, i de les seves famílies, així com d’altres col·lectius amb dificultats d’inserció sòcio-laboral, millorant l’autonomia personal i la qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint el suport que cadascú necessita, per a que disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans i la plena integració social i laboral.

Ser el referent del territori, en tot tipus de serveis individualitzats de suport a les persones de col·lectius vulnerables. Actuar proactivament i de forma innovadora, activant col·laborativament recursos del territori i creant sinergies amb tot tipus d’entitats, organismes i empreses. Fer aportacions de valor per a totes les parts interessades, treballant conjuntament per desenvolupar un territori socialment responsable.

Sinergia · Creixement personal · Implicació · Proactivitat · Innovació · Excel·lència  ·  Actitud de Servei · Cooperació · Atenció individualitzada · Sostenibilitat · Governança responsable · Compromís · Integritat · Coherència · Participació

Coneix més sobre els valors de la Fundació.https://www.fundacioonada.org/la-fundacio/

Accions del document