Temps de cura al municipi de Creixell.

Enquesta per poder analitzar i estudiar les necessitats amb les quals es troben les famílies del nostre municipi en períodes no lectius.

Sunday 12 February 2023

Des de la regidoria d'igualtat i de la dona us volem fer arribar aquesta enquesta per poder analitzar i estudiar les necessitats amb les quals es troben les famílies del nostre municipi en períodes no lectius.

Què és el temps de cura? És una política pública, en clau de gènere, de finançament i acompanyament per reforçar u crear nous serveis de cures per a nenes i nens de 0 a 16 anys a tot el territori català.

La finalitat d'aquesta política es avançar en la corresponsabilitat púnlica vers les cures. Respon a diversos objectius específics. Primer, consolidar el dret a les cures de les nenes i nens. Segon, alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones, a qui, majoritariament, s'ha atribuït el treball de les cures. Tercer, acreditar l'experència adquirida en l'àmbit de les cures. Quart, generar nova ocupació de qualitat en aquest sector. I, finalment, fer-ho avançant en la igualtat.

https://forms.gle/hoRfpUwVMbrSksvA9

Accions del document