Accessibilitat

Aquest lloc utilitza continguts de programari lliure de Sistemes de Gestió de Continguts. Segueix les Pautes d'Accessibilitat de Contingut Web (WCAG v2.0) nivell 'AA' per gent amb discapacitats, incloent ceguera i visió reduïda, sordera i pèrdua auditiva, incapacitats d'aprenentatge, limitacions cognitives, limitacions de moviment, incapacitats a la parla, fotosensibilitat, i convinacions d'aquestes.

També es pot accdir als autors de contingut amb discapacitats de nivell 'AA' Pautes d'Eines d'Autor d'Accessibilitat (ATAG 2.0).

Declaració d'Accessibilitat

Aquest lloc està dissenyat per acomodar les diferents formes d'accès de la gent i l'Ús d'Internet.

Validació

Aquest lloc usa tecnología assistiva com rols WAI-ARIA per les millors practiques actuals; malgrat tot, els estandards de lloc i contingut varien al llarg del temps. Si aquest lloc web no valida correctament, si us plau contacteu amb l'administrador del lloc.

Un nombre de punts de control en les directrius WCAG 2.0 i ATAG 2.0 són subjectius; pot haver casos en que les interpretacions varien.