ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 MODIFICADA REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

Podeu descarregar l'ordenança oficial clicant al vincle inferior:

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 MODIFICADA REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 

 

Accions del document