PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023: PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS ANY 2022

La Diputació de Tarragona va aprovar en data 22/02/2022 concedir a l’Ajuntament de Creixell una subvenció destinada al finançament d’actuacions en matèria de reparacions, manteniment i subministrament d’energia elèctrica per a l’any 2022, per un import de 50.000,00 €.

 

L’import ha estat destinat al finançament de reparacions i manteniment de vehicles i del subministrament d’energia elèctrica.

 

Accions del document